HOTĂRÂRE nr. 643 din 4 iunie 1975privind unele măsuri pentru organizarea liceelor economice de contabilitate şi comerţ
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 74 din 16 iulie 1975    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu anul şcolar 1975/1976 liceele economice se organizează în licee cu denumirea de licee economice de contabilitate şi comerţ.Pregătirea cadrelor de contabili pentru agricultura se va face în aceste licee în clase distincte sau clase comune cu grupe distincte, asigurindu-se o specializare în domeniul agriculturii.  +  Articolul 2Începînd cu data de 1 iulie 1975 se modifica subordonarea liceelor prevăzute în anexa*), care trec cu activul şi pasivul existente la această dată la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Clasele cu profil economic din anii II-IV existente în cadrul liceelor agroindustriale se vor transforma în clase de contabilitate pentru agricultura şi vor trece în cadrul liceelor economice de contabilitate şi comerţ, pe măsura asigurării condiţiilor de cazare a elevilor în internatele şcolare. Aceste clase vor fi finanţate prin organele în subordinea cărora se afla liceele în care funcţionează.Cadrele didactice rămase disponibile în urma acestor măsuri vor fi transferate în interesul serviciului prin grija comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii în liceele economice de contabilitate şi comerţ, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura, pe bază de programe întocmite, pentru fiecare liceu, spaţiile de învăţămînt şi cazare, laboratoarele necesare şi dotarea acestora, precum şi condiţii de practica pentru elevi şi vor lua măsuri de repartizare şi încadrare în munca a absolvenţilor liceelor la unităţile de pe raza judeţului.  +  Articolul 5Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor vor asigura îndrumarea de specialitate şi vor sprijini liceele pentru asigurarea instruirii practice a elevilor în condiţii de producţie, dotarea atelierelor şi laboratoarelor, precum şi în repartizarea şi încadrarea în munca a absolvenţilor potrivit pregătirii lor.CONSILIUL DE MINIŞTRIAL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAPrimul ministru,MANEA MANESCU---------