ORDIN nr. 3.844 din 24 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016  Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 26 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat, în mod direct, în textul formei consolidate.
  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.565/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 3Direcția generală management și resurse umane, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția minorități și Centrul național de recunoaștere și echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  București, 24 mai 2016.Nr. 3.844.  +  AnexăREGULAMENTprivind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile deînvățământ preuniversitar