LEGE nr. 96 din 26 iunie 2020pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDupă articolul 13 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, instituție publică din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, este autorizată să procure și să folosească, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în actele normative de înființare, organizare și funcționare, arme de foc letale și muniția aferentă, pentru înarmarea personalului încadrat cu atribuții de pază la unitățile teritoriale subordonate. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este autorizat să folosească armamentul și muniția din dotare, în condițiile legislației în vigoare.  +  Articolul IILegea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 26 iunie 2020.Nr. 96.----