REGULAMENT din 16 iunie 2020privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iunie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.088/1.910/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 16 iunie 2020.
    A. Măsuri generale– Prezentul regulament de măsuri reprezintă setul minimal de reguli care vor fi adaptate la nivel de societate care realizează activitatea economică de exploatare a jocurilor de noroc în funcție de specificul activității, de dimensiunea locațiilor în care se realizează respectiva activitate economică și alte condiții specifice.– Fiecare organizator de jocuri de noroc va emite propriile proceduri privind siguranța sanitară la nivel de puncte de lucru pornind de la prezentul regulament de măsuri, de la Recomandările de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile competente privind reluarea activității după încetarea stării de urgență și Măsurile de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 publicate periodic de Ministerul Afacerilor Interne.B. Măsuri pentru activitatea în locațiile dedicate pentru jocuri de noroc1. Organizarea locațiilor – Aparatele electronice sau mesele de joc pentru jocuri de noroc vor fi scoase din funcțiune și/sau mutate pentru a permite distanțarea de cel puțin 1,5 metri între participanți sau, în funcție de situație, se vor monta panouri separatoare.– Orice zonă în care se va produce aglomerație va fi marcată în mod clar pentru distanțarea fizică adecvată: de exemplu, lângă casierie, în spatele aparatelor presupus a fi ocupate sau la intrare.– Se va păstra distanța minimă de 1,5 m între angajați, personalul care deservește activitatea organizatorului, participanții la joc și orice altă persoană care intră în incinta punctului de lucru.– Nu se permite staționarea în sala de joc a persoanei care nu are intenția de a începe sau are deja încheiată sesiunea de joc.– Orice aparat/automat de cafea, alte produse și/sau dozator de apă vor putea fi manipulate doar de către angajații punctelor de lucru.– Pentru servirea băuturilor și produselor alimentare se vor utiliza recipiente de unică folosință;– Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată în vederea dezinfecției cu produse biocide avizate/autorizate pentru suprafețe.– Pentru jocul de cazino distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 2 m, realizată prin dispunerea adecvată a meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese.– Pentru jocul de bingo:a) distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 1,5 m, realizată prin dispunerea adecvată a scaunelor și prin dimensiunile și forma meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată, se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese;b) la posturile fixe de la pupitrul central de comandă a instalației, între membrii personalului operator va fi păstrată aceeași distanță minimă de 1,5 m sau, în funcție de situație, se vor monta separatoare între posturi;c) personalul mobil de deservire a jucătorilor cu cartoane de joc va distribui și va colecta cartoanele la mese pe zona desemnată astfel încât să se respecte distanța minimă de prevenție. Această etapă a jocului se va realiza cu minimul de interacțiune cu clienții.2. Numărul de participanți dintr-o locație– Numărul maxim de participanți admiși simultan în locație va fi de 1 persoană/4 mp, în faza de alertă/prevenție, cu relaxarea măsurii în momentul relaxării restricțiilor la nivel național.– Este permis un singur client per aparat electronic pentru jocuri de noroc.– Angajații se vor asigura că jucătorii/clienții nu se concentrează în jurul aparatelor de joc.3. Protocoale de igienizare– Dezinfectarea locațiilor și suprafețelor de lucru și de joc se va realiza la intervale de maximum 12 ore. Produsele biocide vor fi utilizate conform instrucțiunilor specifice.– Se va efectua dezinfectarea periodică de către personalul punctelor de lucru a suprafețelor frecvent atinse (de exemplu, clanțele ușilor, butoanele lifturilor);– Angajații vor dezinfecta cu dezinfectanți avizați/autorizați pentru suprafețe aparatele pentru jocuri de noroc înainte și după perioadele aglomerate, precum și la fiecare schimb de tură.4. Materiale și produse pentru igienizare– Dozatoarele/dispenserele cu dezinfectanți avizați/ autorizați pentru dezinfecția mâinilor vor fi puse la dispoziție participanților la activitatea de jocuri de noroc, salariaților, altor persoane, la intrarea, precum și in interiorul tuturor locațiilor.– Semnalizarea va fi plasată pentru a reaminti participanților la joc să își dezinfecteze mâinile înainte de participarea la joc.5. Asigurarea ventilației corespunzătoare și aerisirea periodică a încăperilor de lucru– Acolo unde este posibil, ușile interioare fără impact de securitate vor fi blocate în poziție deschisă pentru a asigura ventilația și a evita folosirea/atingerea clanțelor.– Acolo unde este posibil se va efectua aerisirea o dată la 4 ore a încăperilor prin deschiderea ușilor și a geamurilor.C. Reguli care privesc angajații1. Informarea angajaților– Managerii/Responsabilii locațiilor specializate își vor însuși propriul regulament de măsuri de prevenție și protecție, vor semna pentru luarea la cunoștință și vor avea obligația de a se asigura că toți angajații din subordine au fost instruiți, au luat la cunoștință, au primit materialele necesare și le folosesc corespunzător.– Pentru toata perioada în care trebuie aplicat regulamentul de măsuri de prevenire și protecție vor avea loc instruiri periodice ale angajaților.– Se va proceda la afișarea materialelor informative la locul de muncă, în zone vizibile (de exemplu, intrare, recepție, toalete, afișarea tehnicii corecte de spălare a mâinilor și dezinfecție a acestora, afișarea purtării corecte a măștii).2. Triajul– Se va efectua termometrizarea zilnică a angajaților la intrarea în tură, cu recomandarea consultării medicului de familie pentru cei cu temperatura peste 37,3C. Nu va fi permis(ă) accesul/prezența la locul de muncă al/a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată).3. Echipamente individuale de protecție - utilizarea măștilor– Măștile de protecție vor fi purtate în permanență de către toți angajații și vizitatorii punctelor de lucru, în mod obligatoriu. Schimbarea măștilor va fi realizată la un interval de maximum 4 ore sau ori de câte ori acestea se umezesc/se deteriorează, eliminarea realizându-se folosind calea gunoiului menajer, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac.4. Igiena individuală– Igiena corectă și spălarea frecventă a mâinilor cu săpun sunt esențiale pentru a ajuta la combaterea răspândirii virusului.– Toți angajații vor fi instruiți să se spele pe mâini sau să utilizeze dezinfectant atunci când o chiuvetă nu este disponibilă, la fiecare 60 de minute (timp de 20 de secunde).– Igienizarea mâinilor se va realiza înaintea punerii măștii și după oricare dintre următoarele activități: utilizarea toaletei, strănut, atingerea feței, suflarea nasului, eliminarea măștii, fumatul, consumul, băutul, intrarea și ieșirea din locațiile de jocuri de noroc, întreruperea lucrului și înainte și după începerea turei.5. Gestionarea cazurilor de COVID-19– În eventualitatea în care simptomatologia apare înainte de prezentarea la locul de muncă, angajatul în cauză va rămâne acasă și își va anunța managerul/responsabilul de locație/ superiorul direct. De asemenea, este recomandat ca angajatul să își anunțe medicul de familie.– În cazul în care simptomatologia apare la locul de muncă, persoana care prezintă simptome va fi izolată imediat. Situația va fi gestionata de către managerul/responsabilul de locație.– Dacă persoana prezintă următoarele simptome: temperatură mai mare de 37,3C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generala modificată), se va anunța 112 și direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în vederea efectuării investigației epidemiologice.– Contractarea de servicii profesionale de dezinfectare a spațiului în eventualitatea în care un angajat este confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2.D. Reguli care privesc participanții la activitatea de jocuri de noroc1. Obligațiile clienților – Accesul clienților care au fost în contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2 sau care vin din zone de risc este interzis. Interdicția va fi comunicată prin materiale de informare (afișe) la intrarea în săli.– Se interzice accesul persoanei care prezintă simptome de tipul: temperatură mai mare de 37,3C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată.– Accesul în interiorul sălii de joc al clienților se va face, obligatoriu, cu mască ce va fi purtată pe tot parcursul vizitei clientului în locație.– Clienții au obligația de a își igieniza adecvat mâinile fie prin spălare cu apă și săpun, fie prin utilizarea dezinfectanților avizați pentru mâini, pe bază de alcool, acolo unde nu există grupuri sanitare (la intrare și ulterior la punctele de joc).– Participanții la joc au obligația de a păstra distanța de 1,5 m față de alte persoane din incinta locației.2. Triajul– La intrarea în locație se va efectua termometrizarea clienților.– Se interzice accesul persoanei care prezintă simptome de tipul: temperatură mai mare de 37,3C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată.3. Echipamente individuale de protecție - utilizarea măștilor– Măștile de protecție vor fi purtate în permanență de către toți clienții și vizitatorii punctelor de lucru, în mod obligatoriu. Schimbarea măștilor va fi realizată la un interval de maximum 4 ore sau ori de câte ori acestea se umezesc/se deteriorează, eliminarea realizându-se într-un coș de gunoi, preferabil cu capac.4. Igiena individuală– Igiena corectă și spălarea frecventă a mâinilor cu săpun sunt esențiale pentru a ajuta la combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.– Igienizarea mâinilor se va realiza înaintea punerii măștii și după oricare dintre următoarele activități: utilizarea toaletei, strănut, atingerea feței, suflarea nasului, eliminarea măștii, curățarea, măturarea, spălarea, fumatul, consumul, băutul, intrarea și ieșirea din locațiile de jocuri de noroc.5. Gestionarea cazurilor de COVID-19– În cazul în care simptomatologia apare la locul de muncă, persoana care prezintă simptome va fi izolată imediat. Situația va fi gestionată de către managerul/responsabilul de locație.– Dacă persoana prezintă următoarele simptome: temperatură mai mare de 37,3C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generala modificată, se va anunța 112 și direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în vederea efectuării investigației epidemiologice.6. Informarea clienților– Se vor afișa la loc vizibil marcajele sau mesajele de avertizare cu privire la distanța minimă admisă de minimum 2 m.– Se vor afișa la loc vizibil mesajele referitoare la igiena mâinilor (de exemplu, zona mijloacelor de joc exploatate în mod direct, zone de acces, toalete).– Informarea clienților despre obligațiile de adoptare a măsurilor de protecție sanitară va fi realizată după cum urmează:a) afișarea în exteriorul locației a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii care trebuie respectate în incinta acesteia (respectarea distanței minime de siguranță între persoane și a marcajelor de distanțare, folosirea obligatorie a măștii); b) afișarea în locația de joc a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii de distanțare socială, folosirea obligatorie a măștii, regulile de conduită din incintă și adoptarea unui comportament responsabil;c) afișarea la toalete a unui poster de informare cu privire la tehnica corectă de spălare a mâinilor;d) afișarea purtării măștii în mod corespunzător.– Limitarea numărului de persoane prezente simultan în spațiile destinate fumatului, în funcție de spațiul disponibil (marcaje pe sol, creșterea numărului de scrumiere), acolo unde este posibil și respectând distanța prevăzută în metodologia Institutului Național de Sănătate Publică.-----