REGULAMENT din 16 iunie 2020privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iunie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.088/1.910/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din 16 iunie 2020.
    A. Pregătirea pentru reluarea activității - măsuri care privesc angajatorul:– asigurarea stocurilor necesare de materiale sanitare de protecție și dezinfectanți avizați/autorizați. De asemenea, fiecare companie va stabili o procedură pentru furnizorii externi ai acestor produse, astfel încât persoanele care intră în sălile de pariuri pentru livrarea acestor produse respectă măsurile de protecție stabilite, conform legislației în vigoare;– modificarea tuturor regulamentelor de ordine interioară și a fișelor de post ale personalului angajat, în sensul includerii prevederilor prezentului regulament și stabilirea responsabililor cu implementarea acțiunilor propuse;– achiziționarea instrumentelor de măsurare a temperaturii angajaților la începerea programului de lucru;– dezinfectarea tuturor suprafețelor înainte de reînceperea activității, după cum urmează:a) spații de lucru destinate angajaților: casierii etc.;b) suprafețe destinate clienților: mese de suport pentru punerea pariurilor, scaune etc.;c) spații comune, toalete etc.;d) instrumente de scris destinate clienților;– montarea dispenserelor cu dezinfectanți avizați/autorizați și a covoarelor cu substanțe dezinfectante recomandate la intrarea în sălile de pariuri;– montarea dozatoarelor cu dezinfectanți avizați/autorizați în zonele de amplasare a mijloacelor de joc exploatate în mod direct de către clienți;– aplicarea benzilor de marcare a distanței recomandate de 1,5 metri în fața casieriilor și în orice alte zone unde este posibil să se producă aglomerație;– informarea tuturor angajaților, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unităților de jocuri de noroc de tip pariuri sportive, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2;– reorganizarea spațiilor cu mijloace de joc exploatate în mod direct de către clienți, astfel:a) organizarea posturilor din recepție și a activității casieriilor astfel încât să se asigure păstrarea distanței minime de 1,5 m între angajați și între angajați și vizitatori/clienți sau, acolo unde distanțarea nu este posibilă, separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu produse biocide avizate/autorizate;b) reorganizarea meselor, astfel încât să se evite așezarea „față în față“;c) reamenajarea spațiilor astfel încât între mijloacele de joc exploatate în mod direct de către clienți să se asigurare o distanță de minimum 1,5 m (de exemplu, reducerea numărului de scaune și/sau mese). În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor implementa măsuri de protecție alternative (de exemplu, separarea prin montarea de panouri de protecție, nefolosirea în același timp a meselor adiacente).B. Desfășurarea activității din sălile de pariuri în condiții de siguranță1. Măsuri care privesc angajatorul:– distribuirea materialelor sanitare de protecție (măști și, opțional, mănuși de protecție) și a dezinfectanților avizați/autorizați pentru mâini și suprafețe (de exemplu, gel dezinfectant avizat/autorizat, șervețele pe bază de dezinfectanți avizate/autorizate, covorașe cu dezinfectanți avizați/autorizați la intrări), în conformitate cu normele legale în vigoare;– termometrizarea zilnică la intrarea în tură și trimiterea la domiciliu, cu recomandarea consultării medicului de familie, a angajaților cu temperatura peste 37,3ºC;– dezinfectarea tuturor suprafețelor înainte de începerea programului și ulterior dezinfectarea periodică a acestora;– igienizarea și dezinfectarea casieriei zilnic, după închiderea locației de pariuri și la schimbarea turelor zilnice ale angajaților;– dezinfectarea periodică de către personalul desemnat în acest sens a suprafețelor frecvent atinse (de exemplu, clanțele ușilor, robinetele băilor);– asigurarea ventilației corespunzătoare și aerisirea periodică a încăperilor de lucru astfel:a) acolo unde este posibil, blocarea ușilor interioare fără impact de securitate în poziție deschisă pentru a asigura ventilația și a evita folosirea/atingerea clanțelor;b) acolo unde este posibil, se va evita folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să fie folosită, se va efectua nebulizare periodică cu produse biocide avizate/autorizate, în conformitate cu normele legale în vigoare;c) acolo unde este posibil, aerisirea periodică a încăperilor prin deschiderea geamurilor și ușilor.2. Măsuri care privesc siguranța clienților:– permiterea accesului clienților în locație numai după efectuarea de către angajați a procedurilor zilnice de curățenie și dezinfecție sanitară;– limitarea numărului maxim de clienți admiși simultan în sălile de pariuri astfel încât să se asigure o distanță de minimum 2 m între aceștia. Numărul maxim de clienți admiși simultan în locație va fi afișat la intrarea în locația specializată și va fi stabilit de fiecare operator de pariuri sportive în funcție de mărimea și configurația sălii;– acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată, în vederea dezinfecției;– asigurarea, la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant de mâini avizat/autorizat;– afișarea la loc vizibil a marcajelor indicatoare sau a mesajelor de avertizare cu privire la distanța minimă admisă de minimum 1,5 m;– afișarea la loc vizibil a mesajelor referitoare la igiena mâinilor și eticheta respiratorie (de exemplu, zona mijloacelor de joc exploatate în mod direct, zone de acces, toalete);– informarea clienților despre obligațiile de adoptare a măsurilor de protecție sanitară, realizată după cum urmează:a) afișarea în exteriorul locației a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii care trebuie respectate în incinta acesteia (respectarea distanței minime de siguranță între persoane și a marcajelor de distanțare, folosirea obligatorie a măștii/vizierei de protecție); b) afișarea în locația de joc a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii de distanțare socială, regulile de conduită din incintă și adoptarea unui comportament responsabil;c) afișarea unui poster de informare cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de protecție sanitară în proximitatea locațiilor de jocuri de noroc;– limitarea numărului de persoane prezente simultan în spațiile destinate fumatului, în funcție de spațiul disponibil (marcaje pe sol, amplasarea unui număr mai mare de scrumiere), cu respectarea distanțării minime de 1,5 m.C. Desfășurarea activității din sălile de pariuri în condiții de siguranță - măsuri care privesc angajații:– personalul angajat are obligația să respecte regulile de igienă a mâinilor și de etichetă respiratorie;– înainte de începerea programului de lucru, personalul angajat este obligat să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant avizat/autorizat;– personalul angajat are obligația de a purta mască de protecție (care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul);– înainte de începerea programului de lucru, personalul angajat este obligat să accepte verificarea temperaturii corporale;– în eventualitatea în care angajatul prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată) înainte de prezentarea la locul de muncă, are obligația de a rămâne la domiciliu și de a-și anunța managerul direct. De asemenea, este recomandat ca angajatul să își anunțe medicul de familie;– spălarea și dezinfectarea mâinilor ori de câte ori este nevoie și evitarea atingerii feței, nasului și urechilor cu mâinile neigienizate;– dezinfectarea de către fiecare angajat a obiectelor din zona de lucru alocată, cu produse biocide avizate/autorizate;– personalul angajat va evita staționarea în spațiile comune;– direcționarea clienților astfel încât să se asigure respectarea distanțării minime de 1,5 m între persoane și atenționarea acestora în cazul în care nu se respectă;– personalul angajat este obligat să limiteze deplasările în afara locului de muncă. În cazul în care aceste deplasări sunt strict necesare desfășurării activității, personalul angajat are obligația să se deplaseze cu asigurarea condițiilor minime de prevenție.D. Desfășurarea activității din sălile de pariuri în condiții de siguranță - măsuri care privesc clienții:– clienții sălilor de pariuri sportive au obligația să poarte măști de protecție care să acopere nasul și gura;– clienții sălilor de pariuri sportive au obligația să respecte regulile de igienă a mâinilor și de etichetă respiratorie;– clienții sălilor de pariuri sportive au obligația să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectanți avizați/autorizați la intrarea în sala de pariuri și ori de câte ori este necesar (de exemplu, după contactul cu zone cu atingere comună).E. Monitorizarea respectării protocoalelor și regulilor:– monitorizarea permanentă a comunicărilor autorităților publice competente și adaptarea regulilor prezentului regulament în conformitate cu noile recomandări/cerințe;– monitorizarea permanentă a respectării regulilor prevăzute în prezentul regulament, pe perioada impusă de contextul pandemiei COVID-19;– în cazul nerespectării normelor prezentului regulament, se vor lua măsurile necesare remedierii situației.F. Gestionarea cazurilor de COVID-19:– în eventualitatea în care simptomatologia apare înainte de prezentarea la locul de muncă, angajatul în cauză va rămâne acasă și își va anunța managerul direct. De asemenea, este recomandat ca angajatul să își anunțe medicul de familie;– în cazul în care simptomatologia apare în incinta locațiilor specializate, se vor lua toate măsurile posibile pentru izolarea persoanei și se va anunța 112 și direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în vederea efectuării investigației epidemiologice;– contractarea de servicii profesionale de dezinfectare a spațiului în eventualitatea în care un angajat este confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2;– revenirea la muncă a unui angajat aflat în carantină instituțională se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare.-----