ORDIN nr. 2.098 din 27 mai 2020privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. I alin. (37) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,luând în considerare prevederile Procesului-verbal nr. 3, încheiat în data de 25 mai 2020, al Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare,în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 358/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, potrivit anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Sumele pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților se transferă în bugetul local al unităților administrativ-teritoriale beneficiare astfel:a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu respectarea prevederilor legale, cele prevăzute în anexa nr. 1;b) de la bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu respectarea prevederilor legale, cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Utilizarea sumelor se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 27 mai 2020.Nr. 2.098.  +  Anexa nr. 1
  SUME
  alocate de la bugetul de stat pentru cofinanțarea
  lucrărilor de investiții conform Programului Termoficare
  A. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări în derulare, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 - lei -B. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări noiC. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări în derulare, cu contracte de finanțare încheiate, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 - lei -
   +  Anexa nr. 2
  SUME
  alocate din Fondul pentru mediu
  -----