ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020  Având în vedere că, în contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia COVID19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra IMM-urilor, a fost amendată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020,având în vedere că prin Legea nr. 75/2020 a fost aprobată, cu modificări și completări, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,în prezent, în vederea flexibilizării condițiilor și accesului la finanțare a IMM-urilor, sunt în curs de notificare către Comisia Europeană o serie de modificări ale Schemei de ajutor de stat, aprobată de Comisia Europeană prin Decizia C (2020) 2.363 din 10 aprilie 2020.Deoarece facilitățile oferite prin programul IMM INVEST ROMÂNIA trebuie să respecte prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020, și nu pot fi implementate decât după obținerea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene, se impune suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 75/2020 până la obținerea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.Consecințele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii prin faptul că punerea în aplicare a modificărilor schemei de ajutor de stat aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA fără obținerea unei decizii de autorizare a Comisiei Europene reprezintă o încălcare a legislației europene în domeniu și ajutoarele de stat astfel acordate ar fi considerate ajutoare de stat ilegale. Acordarea de ajutoare de stat ilegale are drept sancțiune recuperarea acestora cu dobândă de la întreprinderile beneficiare, ceea ce ar avea efecte deosebit de grave asupra situației economico-financiare a acestora, putând conduce chiar la dispariția lor de pe piață.Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.  +  Articolul 2Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  București, 11 iunie 2020.Nr. 98.----