ORDIN nr. 1.014 din 4 iunie 2020pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.504 din 4.06.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 722 din 4 martie 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. HM 1.232 din 28 aprilie 2020,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Consiliul științific al Agenției Naționale de Transplant este format din 19 membri, după cum urmează:a) 18 membri, personalități recunoscute în domeniul activității de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agenției Naționale de Transplant;b) directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant.2. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 4 iunie 2020.Nr. 1.014.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 183/2005)
  COMPONENȚA
  Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
  1. Prof. univ. dr. Ioana Grințescu - București2. Dr. Șerban Brădișteanu - București3. Prof. univ. dr. Horațiu Suciu - Târgu Mureș4. Prof. univ. dr. Irinel Popescu - București5. Prof. univ. dr. Cristian Lupașcu - Iași6. C.S.I. dr. Narcis Copcă - București7. Prof. univ. dr. Ioanel Sinescu - București8. Prof. univ. dr. Adrian Covic - Iași9. Dr. Florin Ioan Elec - Cluj-Napoca10. Prof. univ. dr. Dan Enescu - București11. Prof. univ. dr. Monica Pop - București12. Prof. univ. dr. Dorel Săndesc - Timișoara13. Prof. univ. dr. Alina Tănase - București14. Prof. univ. dr. Ileana Constantinescu - București15. Conf. univ. dr. Erzsebet Lazar - Târgu Mureș16. Dr. Ștefan Dumitriu - INML București17. Conf. univ. dr. Vladislav Brașoveanu - București18. Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu - București19. Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, membru de drept al Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
  ----