HOTĂRÂRE nr. 443 din 4 iunie 2020pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 laHotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 5 iunie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, la articolul 1, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. Persoanele care vin în România din țările aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică și cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sunt exceptate de la aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2. În funcție de evoluția epidemiologică, ordinul va fi modificat periodic.2. La anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. Suprafața sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă.3. La anexa nr. 3, la articolul 9, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 8 și 9, cu următorul cuprins:8. Accesul pe plaja de nisip se va face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei de nisip se va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii.9. Accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.4. La anexa nr. 3, la articolul 11, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins: (17) Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.5. La anexa nr. 3, la articolul 11, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu următorul cuprins:(17^1) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7- 9 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 7-9 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 iunie 2020.Nr. 443.-----