ORDIN nr. 973/699/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 973 din 2 iunie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 699 din 28 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 3 iunie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.295/2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.170/28.05.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 483, 484, 486, 487, 504, 505, 617-620 și 692 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 331, 545, 694 și 695 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  331W60913001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24131,322916144,7316660,000000
  …………………….
  545W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24131,322916144,7316660,000000
  ……………………………….
  694W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR11.482,6400001.654,2300000,000000
  695W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1756,320000862,5400000,000000
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“ pozițiile 514 și 543-545 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 687 se introduc cincisprezece noi poziții, pozițiile 688-702, cu următorul cuprins:
  688W65904001L01BA01METHOTREXATUMJYLAMVO 2 mg/mlSOL. ORALĂ2 mg/mlTHERAKIND (EUROPE) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU ADAPTOR DIN PEJD PENTRU FLACON ȘI O SERINGĂ DOZATOARE DIN PP X 60 ML SOL. ORALĂPR1622,970000717,1900000,000000
  689W66236001L01XC16DINUTUXIMAB BETA **1QARZIBA 4,5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.4,5 mg/mlEUSA PHARMA (NETHERLANDS) B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC ȘI SIGILIU DETAȘABIL DIN AL X 4,5 ML CONC. PT. SOL. PERF. (20 MG DINUTUXIMAB BETA)PR140.065,53000043.709,6300000,000000
  690W64295001L01XC32ATEZOLIZUMAB**1TECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/ 20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML SOLUȚIE (1.200 MG)PR121.368,56000023.329,9100000,000000
  691W64833002L01XE21REGORAFENIBUM**1STIVARGACOMPR. FILM.40 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 3 FLAC. DIN PEID X 28 COMPR. FILM. (AMBALAJ MULTIPLU)PR84116,211190127,1245230,000000
  692W60442002L01XE21REGORAFENIBUM**1STIVARGACOMPR. FILM.40 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE CU 3 FLACOANE DIN PEID DE CULOARE ALBĂ OPACĂ ÎNCHIS CU CAPAC CU FILET DIN PP/PP CU FOLIE DE SIGILARE ȘI DESICANT SITĂ MOLECULARĂ A CÂTE 28 COMPRIMATE FILMATE (AMBALAJ MULTIPLU)PR84116,211190127,1245230,000000
  693W64527001L01XE26CABOZANTINIBUM**1 ΩCABOMETYX 20 mgCOMPR. FILM.20 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30787,454333859,5980000,000000
  694W64528001L01XE26CABOZANTINIBUM**1 ΩCABOMETYX 40 mgCOMPR. FILM.40 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30787,454333859,5980000,000000
  695W64529001L01XE26CABOZANTINIBUM**1 ΩCABOMETYX 60 mgCOMPR. FILM.60 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30787,454333859,5980000,000000
  696W64628002L01XE28CERITINIBUM**1ZYKADIA 150 mgCAPS.150 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X90 CAPS.PR90138,168888151,0282220,000000
  697W64294001L01XE36ALECTINIB**1 ΩALECENSA 150 mgCAPS.150 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIAAMBALAJ MULTIPLU X 224 CAPSULEPR224112,506071122,8020980,000000
  698W64447001L01XE39MIDOSTAURINUM**1 ΩRYDAPT 25 mgCAPS. MOI25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 112 (4X28) CAPS. MOIPR112541,001160590,0326780,000000
  699W64450001L01XE42RIBOCICLIBUM**1 ΩKISQALI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 63 COMPR. FILM.PR63241,746507264,1095230,000000
  700W64278001L01XX02ASPARAGINAZUMKIDROLASE 10.000 U.I.PULB. PT. SOL. INJ.10.000 U.I.DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ.PR10410,833000451,6240000,000000
  701W62932001L01XX27ARSENICUM TRIOXIDUM**1TRISENOX 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 10 FIOLE CU CONC. PT. SOL. PERF. X 10 MLPR101.325,8290001.448,9710000,000000
  702W64986001L04AX06POMALIDOMIDUM**1IMNOVID 4 mgCAPS.4 mgCELGENE EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE X 21 CAPS.PR211.718,7552381.875,2623800,000000
  5. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 19 se introduc opt noi poziții, pozițiile 20-27, cu următorul cuprins:
  20W65153001L03AB13PEGINTERFERON BETA-1A**1PLEGRIDY 125 microgrameSOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUTFĂRĂ CONCEN-TRAȚIEBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU 2 PEN-URI PREUMPLUTE DE 125 MICROGRAME (PEN-URI CU ETICHETĂ GRI)PRF21.396,1100001.540,8350000,000000
  21W64761001L03AB13PEGINTERFERON BETA-1A**1PLEGRIDY 63 micrograme + 94 microgrameSOL. INJ. ÎN PEN PRE-UMPLUTFĂRĂ CONCEN-TRAȚIEBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDAPACHET DE INIȚIERE CONȚINE 1 PEN PREUMPLUT DE 63 MICROGRAME (PEN CU ETICHETĂ PORTOCALIE, PRIMA DOZĂ) ȘI 1 PEN PREUMPLUT DE 94 MICROGRAME (PEN CU ETICHETĂ ALBASTRĂ, A DOUA DOZĂ)PRF12.137,4000002.367,9200000,000000
  22W61735001L03AB13PEGINTERFERON BETA-1A**1PLEGRIDY 63 micrograme + 94 microgrameSOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUTFĂRĂ CONCEN-TRAȚIEBIOGEN IDEC LIMITEDMAREA BRITANIEPACHET DE INIȚIERE CONȚINE 1 PEN PREUMPLUT DE 63 MICROGRAME (PEN CU ETICHETĂ PORTOCALIE, PRIMA DOZĂ) ȘI 1 PEN PREUMPLUT DE 94 MICROGRAME (PEN CU ETICHETĂ ALBASTRĂ, A DOUA DOZĂ)PRF12.137,4000002.367,9200000,000000
  23W61736001L03AB13PEGINTERFERON BETA-1A**1PLEGRIDY 125 microgrameSOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUTFĂRĂ CONCEN-TRAȚIEBIOGEN IDEC LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 2 PEN-URI PREUMPLUTE DE 125 MICROGRAME (PEN-URI CU ETICHETĂ GRI)PRF21.396,1100001.540,8350000,000000
  24W64461005L04AA27FINGOLIMODUM**1 ΩGILENYA 0,5 mgCAPS.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL CU 28 CAPSULEPR28243,070357266,3096420,000000
  25W57766001L04AA27FINGOLIMODUM**1 ΩGILENYA 0,5 mgCAPS.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL CU 28 CAPSULEPR28243,070357266,3096420,000000
  26W64485001L04AA36OCRELIZUMAB**1 ΩOCREVUS 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML CONC.PR129.101,55000031.758,8800000,000000
  27W64232001L04AA36OCRELIZUMAB**1 ΩOCREVUS 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML CONC.PR129.101,55000031.758,8800000,000000
  6. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 149-151 și 178 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  149W61955001A10BJ01EXENATIDUM **BYDUREON 2 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.2 mgASTRAZENECA ABSUEDIAAMBALAJ X 4 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE CU DOZĂ UNICĂPRF493,285000111,2175000,000000
  150W61682001A10BJ01EXENATIDUM**BYETTA 10 µg/dozăSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT10 µg/dozăASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 1 STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT (60 DOZE)P-RF1328,500000396,2200000,000000
  151W61681001A10BJ01EXENATIDUM**BYETTA 5 µg/dozăSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT5 µg/dozăASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 1 STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT (60 DOZE)P-RF1218,910000267,2500000,000000
  …………………
  178W64922001A10BJ01EXENATIDUM**BYDUREON 2 mgSUSP. INJ. CU ELIB. PREL. ÎN STILOU INJECTOR (PEN)2 mgASTRAZENECA ABSUEDIAAMBALAJ X 4 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE CU DOZĂ UNICĂ (BCISE)PRF493,285000111,2175000,000000
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 192 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 193-197, cu următorul cuprins:
  193W65786002A10BJ06SEMAGLUTIDUM **OZEMPIC 0,5 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT1,34 mg/ml NOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 3 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE + 12 ACE X 0,5 MG SEMAGLUTIDAPRF3367,900000413,7266660,000000
  194W65785001A10BJ06SEMAGLUTIDUM **OZEMPIC 0,25 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT1,34 mg/mlNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT + 4 ACE X 0,25 MG SEMAGLUTIDAPRF1387,900000460,9600000,000000
  195W65787002A10BJ06SEMAGLUTIDUM **OZEMPIC 1 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT1,34 mg/mlNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 3 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE + 12 ACE X 1 MG SEMAGLUTIDAPRF3406,166666455,4400000,000000
  196W66482006A11DA03BENFOTIAMINUMTIAVELLA 300 mgCOMPR. FILM.300 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L302,1723332,7466660,000000
  197W66520001H04AA01GLUCAGONUMBAQSIMI 3 mgPULB. NAZALĂ UNIDOZĂ3 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 1 FLACON CU DOZĂ UNICĂPRF1425,700000502,1600000,000000
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, poziția 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
  21W52060001J01GB01TOBRAMYCINUM **TOBI (R)SOL. INHAL.300 mg/5 mlNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 4 PLICURI DIN AL; FIECARE PLIC CONȚINE 7 FIOLE GEMENE DIN PEJD X 5 ML SOLUȚIE DE INHALAT PRIN NEBULIZATORP-RF5658,08089263,9894640,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, după poziția 32 se introduc două noi poziții, pozițiile 33 și 34, cu următorul cuprins:
  33W66550001A09AA02 PANCREATINUM **PANKREAL 35000CAPS. GASTROREZ.420 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU CAPAC DIN PP X 50 CAPS. GASTROREZ.P6L502,2256002,7170000,000000
  34W66587001J01GB01TOBRAMYCINUM **TOBI 300 mg/5 mlSOL. PT. INHALARE PRIN NEBULIZATOR300 mg/5 mlMYLAN IRE HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 4 PLICURI DIN AL; FIECARE PLIC CONȚINE 7 FIOLE GEMENE DIN PEJD A 5 ML SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATORPRF5658,08089263,9894640,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 2, 3, 5, 6 și 30-33 se abrogă.11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 42 și 44 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  42W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR11.482,6400001.654,2300000,000000
  ……………………
  44W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1756,320000862,5400000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 2, 3, 5, 6 și 30-33 se abrogă.13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 43 și 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  43W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR11.482,6400001.654,2300000,000000
  …………………………
  45W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1756,320000862,5400000,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.25 „Boala Castelman“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.26 „Mucopolizaharidoza tip IVA“, cu următorul cuprins:P6.26: Mucopolizaharidoza tip IVA
  1W66181001A16AB12ELOSULFASE ALFA **VIMIZIM 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlBIOMARIN INTERNATIONAL LIMITEDIRLANDAFLACON DE STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 5 ML X 5 MG ALFA ELOSULFAZAPR13.486,0400003.837,9400000,000000
  2W63017001A16AB12ELOSULFASE ALFA **VIMIZIM 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlBIOMARIN EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIEFLACON DE STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 5 ML X 5 MG ALFA ELOSULFAZAPR13.486,0400003.837,9400000,000000
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.26 „Mucopolizaharidoza tip IVA“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc“, cu următorul cuprins:P6.27: Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc
  1W65240002A16AB15VELMANAZA ALFA **1 ΩLAMZEDE 10 mgPULB. PT. SOL. PERF.10 mgCHIESI FARMACEUTICI S.P.A.ITALIAFLACON DE 10 ML (STICLĂ DE TIP I) CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, SIGILIU DIN ALUMINIU ȘI UN CAPAC FĂRĂ FILET, DETAȘABIL, DIN POLIPROPILENĂPR14.638,7500005.094,3900000,000000
  2W64486001A16AB17CERLIPONASUM ALFA **1 ΩBRINEURA 150 mgSOL. PERF.150 mgBIOMARIN INTERNATIONAL LIMITEDIRLANDADIMENSIUNEA AMBALAJULUI CU 3 FLAC.: 2 FLAC. X 150 MG DE CERLIPONAZA ALFA ÎN 5 ML SOLUȚIE + 1 FLAC. X 5 ML SOLUȚIE DE SPĂLAREPR194.926,400000103.508,0600000,000000
  3W64494001L04AX08DARVADSTROCELUM **1 ΩALOFISEL 5 milioane celule/mlSUSP. INJ.30 milioane celule/6 mlTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU 4 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SUSP.PR1279.347,640000304.527,4700000,000000
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.28 „Limfangioleiomiomatoză“, cu următorul cuprins:P6.28: Limfangioleiomiomatoză
  1W65025001L04AA10SIROLIMUS **RAPAMUNE 1 mgDRAJ.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 30 DRAJ. (BLIST. PVC/PE/ACLAR)PR3015,27866617,9253330,000000
  2W61479001L04AA10SIROLIMUS **RAPAMUNE 1 mgDRAJ.1 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 30 DRAJ. (BLIST. PVC/PE/ACLAR)PR3015,27866617,9253330,000000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 153, 154, 156, 157, 174, 175, 357-360 și 400 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 115, 331 și 403-404 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  115W60913001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24131,322916144,7316660,000000
  …………………..
  331W64693001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24131,322916144,7316660,000000
  …………………….
  403W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR11.482,6400001.654,2300000,000000
  404W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1756,320000862,5400000,000000
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 404 se introduce o nouă poziție, poziția 405, cu următorul cuprins:
  405W63832001L04AB01ETANERCEPTUM **ERELZI 50 mgSOL. INJ.50 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 4 STILOURI INJECTOARE (PEN) PREUMPLUTEPR4514,577500570,4275000,000000
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 144, 145, 147, 148, 165, 166 și 238-241 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 265 și 267 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  265W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1756,320000862,5400000,000000
  …………………………
  267W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR11.482,6400001.654,2300000,000000
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, poziția 155 se abrogă.23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 78 și 131 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  78W60913001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24131,322916144,7316660,000000
  ………………………..
  131W64693001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24131,322916144,7316660,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iunie 2020.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----