LEGE nr. 71 din 2 iunie 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 3 iunie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73 din 6 decembrie 2019 privind siguranța feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1002 din 12 decembrie 2019. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 2 iunie 2020.Nr. 71.-----