LEGE nr. 52 din 19 martie 2015privind plata anuală a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015  (la 16-08-2019, Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 10 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 13 august 2019 ) (la 12-06-2020, Titlul legii a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 72 din 5 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 09 iunie 2020 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă plata anuală a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 12-06-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 72 din 5 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 09 iunie 2020 )  +  Articolul 2Beneficiază de prevederile legii organizațiile profesionale membre sau care au un acord prealabil de aderare la organizațiile de profil din cadrul Uniunii Europene, organizații stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. (la 12-06-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 72 din 5 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 09 iunie 2020 )  +  Articolul 3(1) Plata cotizațiilor anuale și a serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (2) Plata prevăzută la alin. (1) se va efectua în termen de maximum 30 de zile de la emiterea facturii direct în conturile bancare ale organizațiilor profesionale europene, cu menționarea organizației sau a organizațiilor din România prevăzute la art. 2.(3) Organizațiile profesionale europene eligibile la plata cotizațiilor și serviciilor lingvistice sunt cele care au reprezentare în toate grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. (la 12-06-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 72 din 5 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 09 iunie 2020 )  +  Articolul 4Se instituie la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o structură consultativă, formată din reprezentanții organizațiilor profesionale din sectorul agricol și agroalimentar. Structura va fi similară grupurilor consultative existente la nivel european, grupuri de dialog civil - DG AGRI, denumite grupurile de dialog civil naționale. (la 12-06-2020, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 72 din 5 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 09 iunie 2020 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 martie 2015.Nr. 52.----