ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011  Văzând Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea MinisteruluiSănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Rezerva Ministerului Sănătății, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervențiilor medicale în situații în care se realizează un cumul neobișnuit de cazuri și situații de urgență colectivă cu impact asupra sănătății publice.(2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice.  +  Articolul 4Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătății, la titlul "Bunuri și servicii", având ca sursă de finanțare veniturile proprii ale Ministerului Sănătății.  +  Articolul 5Produsele și bunurile cuprinse în Rezervă se achiziționează, în condițiile legii, din sumele prevăzute cu această destinație.  +  Articolul 6Pentru depozitarea, conservarea și eliberarea produselor și bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătății poate încheia contracte de prestări de servicii, în condițiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locațiilor de depozitare, inclusiv în situații de calamitate sau de urgență, precum și amplasarea unităților depozitare după criterii teritoriale.  +  Articolul 7(1) Produsele și bunurile din Rezervă care sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, prevăzute în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă, prin ordin al ministrului sănătății, și se distribuie către direcțiile de sănătate publică județene/municipiului București și unitățile sanitare publice, către autoritățile publice locale sau către instituții din alte state, în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acordării ajutorului umanitar.(2) Cantitățile produselor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexa nr. 3 se abrogă. (la 02-06-2020, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 963 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 02 iunie 2020 )  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.  +  Articolul 10Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  București, 14 iunie 2011.Nr. 1.033.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății  +  Anexa nr. 2
  NOMENCLATORUL
  de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
  Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitatea necesară
  Medicamente
  Antibiotice și chimioterapice
  1.AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI)pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g3.000
  2.BENZYLPENICILLINUM (DCI)pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i.9.000
  3.CIPROFLOXACINUM (DCI)compr. film. 500 mg15.000
  4.CIPROFLOXACINUM (DCI)sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml1.200
  5.DOXYCYCLINUM (DCI)cps. 100 mg9.000
  6.ERYTHROMYCYNUM (DCI)compr. 200 mg15.000
  7.ERYTHROMYCYNUM (DCI)pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml900
  8.RIFAMPICINUM (DCI)cps. 150 mg3.000
  9.OXACILLINUM (DCI)pulb. inj. flac. 500 mg6.000
  10.PHENOXYMETHYLPENICILLINUMcompr. 500.000 U.I.9.000
  11.PHENOXYMETHYLPENICILLINUMcompr. 1.000.000 u.i.9.000
  12.TETRACICLINUM (DCI)cps. 250 mg6.000
  13.FURAZOLIDONUM (DCI)compr. 100 mg24.000
  14.SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMcompr. 480 mg9.000
  15.SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMsirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml900
  16.SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMsusp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml1.800
  16^1LOPINAVIR AND RITONAVIR TABLETSUSP 200 mg/50 mgcomp. filmate192.000
  Antiparazitare, antimalarice, antivirale
  17.METRONIDAZOLUM (DCI)drag. 250 mg1.500
  18.MEFLOQUINUM (DCI)compr. 250 mg600
  19.OSELTAMIVIRUM (DCI)cps. 75 mg6.000
  20.OSELTAMIVIRUM (DCI)pulb. pentru susp. orală1.800
  21.ZANAMIVIRUM (DCI)pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X 7 blistere tip Rotadisk x 4 doze + dispozitiv de administrare Diskhaler 12 mg/ml flac. 100 ml900
  21^1HYDROXYCHLOROQUINE SULPHATE TABLETS, USP 200 mgcomp. filmate120.000
  Glucocorticoizi
  22.DEXAMETHASONUM (DCI)sol. inj. 4 mg/ml fiole 1 ml65.000
  23.DEXAMETHASONUM (DCI)compr. 0,5 mg45.000
  24.DEXAMETHASONUM (DCI)compr. 2 mg300
  25.DEXAMETHASONUM (DCI)compr. 4 mg2.200
  26.DEXAMETHASONUM (DCI)compr. 16 mg250
  27.DEXAMETHASONUM (DCI)sol. inj. 8 mg/2 ml fiole 2 ml250.000
  28.HYDROCORTISONUM (DCI)hemisuccinat, pulbere pt. sol. inj. flac. 100 mg51.000
  29.METHYLPREDNISOLONUM (DCI)pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg15.000
  Anestezice generale i.v., hipnotice
  30.THIOPENTALUM (DCI)pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg6.000
  31.ETOMIDATUM (DCI)emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml3.000
  32.PROPOFOLUM (DCI)emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml6.000
  33.PROPOFOLUM (DCI)emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml4.500
  34.KETAMINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml9.000
  Analgezice majore
  35.FENTANYLUM (DCI)sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml6.000
  36.MORPHINUM (DCI)sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole 5 ml6.000
  37.TRAMADOLUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml600
  Anestezice locale
  38.LIDOCAINUM (DCI)sol. inj. 1% fiole 10 ml9.000
  39.LIDOCAINUM (DCI)sol. inj. 2% fiole 5 ml3.000
  40.BUPIVACAINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml3.000
  Analgezice si antipiretice
  41.PARACETAMOLUM (DCI)supoz. 250 mg3.000
  42.PARACETAMOLUM (DCI)suspensie orală flac. 100 ml900
  Neuroleptice și psiholeptice
  43.HALOPERIDOLUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml3.000
  Sedative
  44.DIAZEPAMUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml6.000
  45.MIDAZOLAMUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml3.000
  46.DIAZEPAMUM (DCI)compr. 10 mg3.000
  47.DIAZEPAMUM (DCI)sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x 1 tub x 2,5 ml plus canulă3.000
  Anticonvulsivante
  48.PHENYTOINUM (DCI)sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml3.000
  Simpaticomimetice
  49.EPINEPHRINUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml45.000
  50.NORADRENALINUM (DCI)conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml6.000
  Parasimpaticomimetice și parasimpaticolitice
  51.BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI)sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml3.000
  52.ATROPINUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml24.000
  53.NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI)sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml15.000
  Curarizante
  54.SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI)sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml9.000
  55.VECURONIUM (DCI)pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg6.000
  56.PANCURONII BROMIDUM (DCI)sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml15.000
  Antiinflamatoare
  57.ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI)compr. 500 mg6.000
  58.PARACETAMOLUM (DCI)compr. 500 mg3.000
  Antiaritmice
  59.AMIODARONUM (DCI)sol. inj. 50 mg. /ml fiole 3 ml1.500
  60.METOPROLOL (DCI)sol. inj. /perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml600
  Antihipertensive
  61.ENALAPRILUM (DCI)sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml600
  Antianginoase
  62.NITROGLYCERINUM (DCI)conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml3.000
  63.NITROGLYCERINUM (DCI)compr. subling. 0,5 mg6.000
  Diuretice
  64.FUROSEMIDUM (DCI)sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml9.000
  65.FUROSEMIDUM (DCI)compr. 40 mg6.000
  66.MANNITOLUM (DCI)sol. perf. 20% flacoane 250 ml3.000
  Anticoagulante și trombolitice
  67.HEPARINUM (DCI)sol. inj. 5.000 U.I./ml fiole 1 ml15.000
  68.ACENOCOUMAROLUM (DCI)compr. 2 mg6.000
  69.ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute900
  Inhibitori ai secreției gastrice
  70.OMEPRAZOLUM (DCI)pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg9.000
  71.OMEPRAZOLUM (DCI)compr. film. gastrorezist. 40 mg9.000
  Antiemetice
  72.METOCLOPRAMIDUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml9.000
  Bronhodilatatoare
  73.SALBUTAMOLUM (DCI)aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză, flac. 10 ml3.000
  74.AMINOPHYLLINUM (DCI)sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml300
  Substanțe vasoactive
  75.DOPAMINUM (DCI)conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml15.000
  76.DOBUTAMINUM (DCI)sol. perf. 250 mg/50 ml fiole 50 ml5.000
  Medicamente oncologice
  77.ASPARAGINAZUM (DCI)pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 5.000 U.I.1.900
  78.ASPARAGINAZUM (DCI)pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 10.000 U.I.1.000
  79.ASPARAGINAZUM (DCI)pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 3.750 U.I.50
  80.BLEOMYCINUM SULFAS (DCI)pulb. pentru sol. inj. sticlă 15.000 U.I.15.000
  81.BUSULFANUM (DCI)compr. film. 2 mg17.000
  82.CARMUSTINUM (DCI)sol. inj. fiole 100 mg2.200
  83.CHLORAMBUCILUM (DCI)compr. film. 2 mg100.000
  84.CISPLATINUM (DCI)concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 10 ml33.000
  85.CISPLATINUM (DCI)concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 30 ml1.000
  86.CISPLATINUM (DCI)concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 50 ml55.000
  87.CISPLATINUM (DCI)concentrat pentru sol. perf. 25 mg/50 ml flac. 50 ml5.000
  88.CISPLATINUM (DCI)concentrat pentru sol. perf. 50 mg/100 ml flac. 100 ml200
  89.CISPLATINUM (DCI)concentrat pentru sol. perf. 10 mg/20 ml flac. 20 ml3.600
  90.CYTARABINUM (DCI)sol. inj. 20 mg/ml fiole 2 ml700
  91.CYTARABINUM (DCI)sol. inj. 20 mg/ml fiole 5 ml55.000
  92.CYTARABINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml6.000
  93.CYTARABINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 10 ml5.000
  94.CYTARABINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 20 ml5.000
  95.DACARBAZINUM (DCI)pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 200 mg21.000
  96.DACTINOMICINUM (DCI)pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 0,5 mg2.000
  97.DAUNORUBICINUM (DCI)sol. inj. fiole 20 mg3.600
  98.ETOPOSIDUM (DCI)pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 5 ml3.500
  99.ETOPOSIDUM (DCI)pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 10 ml5.500
  100.ETOPOSIDUM (DCI)compr. 50 mg6.000
  101.ETOPOSIDUM (DCI)compr. 100 mg3.500
  102.FLUOROURACILUM (DCI)concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 5 ml4.000
  103.FLUOROURACILUM (DCI)concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 10 ml75.000
  104.FLUOROURACILUM (DCI)concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 20 ml30.000
  105.FLUOROURACILUM (DCI)concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 100 ml140.000
  106.FLUOROURACIL (DCI)tub unguent20
  107.LOMUSTINUM (DCI)compr. 40 mg10.000
  108.MELPHALANUM (DCI)compr. film. 2 mg40.000
  109.MERCAPTOPURINUM (DCI)compr. 50 mg75.000
  110.METHOTREXATUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml100
  111.METHOTREXATUM (DCI)sol. inj. 10 mg fiole 1,5 ml1.400
  112.METHOTREXATUM (DCI)sol. inj. 10 mg fiole 1 ml9.000
  113.METHOTREXATUM (DCI)sol. inj. 10 mg fiole 2 ml1.700
  114.METHOTREXATUM (DCI)sol. inj. 25 mg/ml fiole 2 ml17.000
  115.METHOTREXATUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 0,5 ml500
  116.METHOTREXATUM (DCI)concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml fiole 5 ml200
  117.METHOTREXATUM (DCI)concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml tuburi de material plastic x 1 fiolă 10 ml2.500
  118.METHOTREXATUM (DCI)concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml flac. 50 ml900
  119.METHOTREXATUM (DCI)compr. 2,5 mg30.000
  120.MAGNESII SULFAS (DCI)sol. inj. 10% fiole 10 ml9.000
  121.MAGNESII SULFAS (DCI)sol. inj. 25% fiole 5 ml8.500
  122.MAGNESII SULFAS (DCI)sol. inj. 200 mg/10 ml fiole 10 ml6.000
  123.PROCARBAZINUM (DCI)compr. 50 mg36.000
  124.TAMOXIFENUM (DCI)compr. 10 mg1.500
  125.TENIPOSIDUM (DCI)sol. inj. 50 mg/5 ml fiole 5 ml250
  126.TIOGUANINUM (DCI)compr. 40 mg30.000
  127.VINBLASTINUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml fiole 10 ml14.000
  128.VINBLASTINUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml flac. 10 ml5.000
  Antitoxice și antidoturi
  129.TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI)liof. pt. sol. inj. i.v. flac. 1,2 mg1.000
  130.DMPSflac. adm. i.v.100
  131.DIMERCAPROL 5%tub unguent100
  132.DIMERCAPROLsol. oftalmică flac. colir100
  133.DIMERCAPROL 10%flac. adm. i.v.100
  134.PENICILLAMINUM (DCI)compr. film. 250 mg200
  135.PRALIDOXIMEfiole adm. i.v. și i.m.500
  136.OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI)fiole adm. i.v. și i.m.500
  137.HI-6fiole adm. i.v.200
  138.HYDROXOCOBALAMINUM (DCI)pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v.1.000
  139.DICOBALT - EDTAfiole adm. i.v.4.000
  140.AMYL NITRITEfiole adm. i.v.1.000
  141.SODIUM NITRITE 3%fiole adm. i.v.1.000
  142.4-DMAP-HCL 5%fiole adm. i.v.100
  143.Na-THIOSULPHATEfiole adm. i.v.2.000
  144.NALOXONUM (DCI)sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v. și i.m.500
  145.NALMEFENEfiole adm. i.v.500
  Substanțe cu acțiune asupra echilibrului hidroelectrolitic și acidobazic
  146.NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI)sol. perf. 8,4% flac. 250 ml4.500
  147.NATRII CHLORIDUM (DCI)sol. perf. 0,9% flac. 500 ml30.000
  148.SOLUȚIE RINGERsol. perf. flac. 500 ml30.000
  149.SOLUȚIE RINGER LACTATsol. perf. flac. 500 ml12.000
  150.SOLUȚII COLOIDALEsol. perf. flac. 500 ml12.000
  151.SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂpulbere comb. săruri plic 15 g51.000
  Insuline umane cu acțiune rapidă
  152.INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01sol./susp. inj. 100 U.I./ml flac.10 ml900
  sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04
  sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05
  sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06
  Medicamente metabolice
  153.GLUCAGONUM (DCI) pulb. pentru sol. inj.flac. 1 mg10.000
  Produse utilizate în dermatologie
  154.COMBINAȚII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%)tub 40 g1.800
  Solvenți pentru diluții
  155.APĂ DISTILATĂsol. inj. fiole 10 ml18.000
  156.NATRII CHLORIDUM (DCI)sol. inj. 0,9% fiole 10 ml150.000
  Produse iodoterapice
  157.KALIUM IODIDUM (DCI)compr. 65 mg2.500.000
  Seruri terapeutice (DCI)
  158.SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ȘI CONCENTRATsol. inj. fiole 10.000 U.I.200
  159.SER ANTITETANIC PURIFICAT ȘI CONCENTRATsol. inj., fiole99
  160.SER ANTIBOTULINIC TIP Asol. inj., fiole99
  161.SER ANTIBOTULINIC TIP Bsol. inj., fiole99
  162.SER ANTIBOTULINIC TIP Esol. inj., fiole99
  163.SER ANTIRABIC PURIFICAT ȘI CONCENTRATsol. fiole99
  164.SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ȘI CONCENTRATsol. inj., fiole51
  165.SER ANTIVIPERINICsol. inj. fiole51
  166.SER ANTICĂRBUNOSsol. inj. fiole18
  Vaccinuri
  167.VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)susp. inj. doze9.000
  168.VACCIN TIFOIDIC INACTIVATsusp. inj. doze900
  169.VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANEliofilizat și solvent doze900
  170.VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIANdoze4.500
  171.VACCIN DIFTERIC ȘI TETANIC (dT)tip adult doze9.000
  172.VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + Cpulb. liof./solv. doze180
  173.VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ȘI PURIFICATdoze9.000
  Dezinfectante/Antiseptice pentru unități sanitare
  174.SĂPUN DEZINFECTANTbuc.9.000
  175.SĂPUN DEZINFECTANT soluție în ambalaj de 100 mll600
  176.DEZINFECTANT TP1 PENTRU DEZINFECȚIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRINFRECAREL50.000
  177.DEZINFECTANȚI TP1 PENTRU DEZINFECȚIA PIELII INTACTE în amb. a 1000 mll2.100
  178.DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECȚIA DE NIVEL ÎNALT A SUPRAFEȚELOR CRITICEl9.000
  179.DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFEȚE ȘIDISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICEL50.000
  180.DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE SEMICRITICEl sau kg5.100
  181.DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE NONCRITICEl sau kg5.100
  182.DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI) CLORIGENEcompr.1.800.000
  183.DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)compr.600.000
  183^1.DEZINFECTANT AEROMICROFLORĂL50.000
  183^2SUBSTANȚE DEZINFECTANTE PENTRUUTILIZAREA ÎN INSTALAȚII DE NEBULIZAREkg25.000
  Insecticide
  184.UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA ȚÂNȚARILOR ADULȚI, CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAȚĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG" SAU "ULV"l soluție9.000
  185.SOLUȚIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂl soluție300
  Dispozitive medicale
  186.MĂNUȘI EXAMINARE MĂRIMI M și Lbuc.90.000
  187.MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ȘI 8buc.60.000
  187^1.MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU MANȘETĂ MEDIEbuc.1.750.000
  188.MĂȘTI CHIRURGICALEbuc.30.000
  188^1. MĂȘTI DE PROTECȚIEbuc.150.000.000
  189.MĂȘTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEȚESUTbuc.120.000
  190.MĂȘTI FFP2 TIPbuc.1.750.000
  190^1.MĂȘTI FFP3 TIPbuc.1.750.000
  190^2.VIZIERE DE PROTECȚIEbuc.1.750.000
  190^3.COMPLET COMBINEZON, INCLUSIV CU GLUGĂ ȘI PROTECȚIE ÎNCĂLȚĂMINTEbuc.1.750.000
  190^4OCHELARI PROTECȚIEbuc.5.000
  191.CALOTE CHIRURGICALEbuc.30.000
  192.HALATE CHIRURGICALEbuc.30.000
  193.CÂMPURI CHIRURGICALE STERILEbuc.9.000
  194.INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile pentru a se putea efectua 5.000 de intervenții chirurgicale abdominale și 2.500 de intervenții ortopedice
  195.FEȘE- 10/10 cmbuc.15.000
  - 10/15 cmbuc.15.000
  - 10/20 cmbuc.15.000
  196.FEȘE TIFON CU ALCOOL ISOPROPILICbuc.600.000
  197.TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN AMBALAJ INDIVIDUALbuc.9.000
  198.COMPRESE STERILE- 10/10 cmbuc.30.000
  - 20/20 cmbuc.30.000
  199.PANSAMENT INDIVIDUAL STERILbuc.15.000
  200.TIFONbuc.9.000
  201.MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL
  - ace cu firbuc.
  - ace de 3 mărimi diferitebuc.
  - fire neresorbabilebuc.8.100
  - fire resorbabilebuc.900
  202.DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR AERIENE (împachetate steril, cu excepția laringoscoapelor și a baloanelor de ventilație)
  - sonde de intubație orotraheală mărimi de la Ch 2,5 la Ch 8,5buc.9.000
  - fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală (adult și pediatric)buc.9.000
  - pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4buc.3.000
  - sonde de aspirație pentru sondele IOT mărimi de la Ch 6 la Ch 18buc.27.000
  - laringoscop cu 5 lame curbe și 2 lame drepte, cu bateriibuc.150
  - pense Magill uz adulțibuc.150
  - pense Magill uz pediatricbuc.150
  - baloane de ventilație adulți, cu set de 3 măști și balon de îmbogățire oxigenbuc.300
  - baloane de ventilație uz pediatric, cu set de 3 măști și balon de îmbogățire oxigenbuc.150
  - sonde nasogastrice mărimi de la Ch 6 la Ch 21buc.6.000
  - măști pentru administrare noninvazivă a oxigenului adulțibuc.6.000
  - măști pentru administrare noninvazivă a oxigenului, uz pediatricbuc.2.100
  - butelii cu oxigen și sisteme de reducție și administrare a oxigenului, plus husa de transport 5 litribuc.900
  - butelii cu oxigen și sisteme de reducție și administrare a oxigenului, plus husa de transport 10 litribuc.600
  203.DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI
  - gulere cervicale adulți cu minimum 3 mărimi reglabilebuc.1.500
  - gulere cervicale pediatrice, cu minimum 3 mărimi reglabilebuc.300
  - kit atele vacuum, cu minimum 3 atele mărimi diferite, pompă și kit reparațiebuc.150
  - saltele vacuum cu pompă și kit reparațiebuc.60
  - targă lopată cu chingibuc.60
  - feșe gipsate 10 cmbuc.6.000
  - feșe gipsate 15 cmbuc.9.000
  - feșe gipsate 20 cmbuc.9.000
  - vată hidrofilăpachete 500 g15.000
  - leucoplastrole 5 cm9.000
  204.PERFUZOARE ȘI TRANSFUZOARE
  - perfuzoare și transfuzoarebuc.12.000
  - transfuzoarebuc.3.000
  205.SERINGI, VACUTAINERE ȘI DISPOZITIVE PENTRU ACCES VENOS CENTRAL ȘI PERIFERIC
  - seringi de insulină de 1 mlbuc.900
  - seringi de 5 mlbuc.30.000
  - seringi de 10 mlbuc.30.000
  - seringi de 20 mlbuc.15.000
  - seringi de 50 mlbuc.3.600
  - robineți 3 căibuc.3.600
  - prelungitor pentru seringile de 50 ml pentru utilizare cu seringa automatăbuc.3.600
  - vacutainere cu kituri de recoltarebuc.9.000
  - canulă de acces venos periferic, cu valvă unidirecțională pentru administrarea medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G, 22G, 24Gbuc.30.000
  - cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, adulțibuc.420
  - cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, uz pediatricbuc.30
  206.DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR
  - sonde urinare Foley mărime 8CHbuc.300
  - sonde urinare Foley mărime 10CHbuc.300
  - sonde urinare Foley mărime 14CHbuc.3.000
  - sonde urinare Foley mărime 16CHbuc.1.800
  - sonde urinare Foley mărime 18CHbuc.1.800
  - pungi urinarebuc.6.000
  207.KIT DRENAJ TORACICbuc.900
  208.KIT MICI INTERVENȚII CHIRURGICALEbuc.3.000
  209.KIT PANSAMENTE ARȘI COMPLETE (pansamente de dimensiuni diferite și câte o pătură pentru arși)buc.60
  209^1.KIT TESTARE RAPIDĂ PENTRU COVID-19buc.10.000
  210.ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE IMPERMEABILĂ, MĂRIMI DIFERITEset300
  211.CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITEperechi300
  212.FOLII IZOTERMEbuc.3.000
  213.MATERIALE OSTEOSINTEZĂbuc.1.800
  214.TRUSE DE INTERVENȚIE PRESPITALICEASCĂ TIP RUCSACbuc.1.500
  Materiale curățenie si depozitare deșeuri contaminate/necontaminate
  215.CUTII PENTRU DEȘEURI BIOLOGICEbuc.3.000
  216.SACI GALBENI PENTRU DEȘEURI BIOLOGICEbuc.3.000
  217.CUTII PENTRU OBIECTE ÎNȚEPĂTOARE/TĂIETOAREbuc.3.000
  218.SACI CADAVREbuc.6.000
  Alte materiale specifice
  219.FORMULARE, FIȘE PACIENT ÎN ETAPA PRESPITALICEASCĂ, BRĂȚĂRI DE IDENTIFICAREbuc.15.000
  220.ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 llitri500
  221ALCOOL SANITAR0,5 L80.000
  222IZOLETĂ CU PRESIUNE NEGATIVĂ PENTRU TRANSPORTUL PE TARGĂbuc.10
  (la 02-06-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 963 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 02 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 02-06-2020, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 963 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 02 iunie 2020 ) --------