REGULAMENT din 29 mai 2020privind condițiile necesar a fi respectate de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 30 mai 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 601/971/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 30 mai 2020.
    A. Principii generaleI. ScopPrezentul regulament stabilește criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive pentru reluarea competițiilor în cazul sporturilor practicate în aer liber și diminuarea riscului de infecție COVID-19.Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecție COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.Structurile sportive care organizează competiții își pot modifica normele și regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situația creată de criză, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.Structurile sportive își reiau activitatea competițională cu informarea prealabilă a Ministerului Tineretului și Sportului.II. Descrierea simptomelor și măsurilor generale privind COVID-19Toți membrii personalului trebuie să fie informați și atenți în ceea ce privește apariția simptomelor COVID-19. Informațiile generale despre COVID-19 și simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-urile autorităților de sănătate publică (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică).Simptomele includ:– cele mai comune sunt următoarele: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;– rare: dureri de cap, greață, diaree.Măsuri generale de prevenție pentru a limita răspândirea COVID-19:– spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini, pe bază de alcool;– acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie și aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;– evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;– folosirea pentru dezinfecție doar a produselor avizate de Ministerul Sănătății pentru scopul și nevoia identificate;– dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor și echipamentelor sportive după fiecare utilizare;– dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru tegumente în toate locațiile unde se organizează competiții sportive.B. Măsuri aplicabile sporturilor individuale în aer liberI. Măsuri cu caracter general:– Reluarea competiției în cazul sporturilor individuale practicate în aer liber nu se poate face înainte ca sportivii să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort și pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției.– Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.– Vor participa la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de infectare.– Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.II. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv:II.1. În pregătirea evenimentului:– asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției;– asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu dezinfectante pe bază de alcool la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;– atenționarea în toate spațiile folosite de competitori (inclusiv vestiare, dacă utilizarea acestora va fi permisă conform legislației în vigoare la momentul respectiv) prin anunțuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;– la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical va efectua termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se va raporta către medicul coordonator al competiției respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a autorităților competente;– dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical angajat, a personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;– asigurarea igienizării periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu substanțe biocide avizate în acest scop;– amplasarea în vestibulul grupului sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu soluții dezinfectante, precum și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);– pentru uscarea mâinilor, se vor folosi șervețele de hârtie;– dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu substanțe biocide avizate.II.2. În timpul evenimentului:– interzicerea accesului spectatorilor la competiții pe perioada epidemiei de COVID-19;– toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei etc.) vor fi supuși unui triaj epidemiologic și vor fi trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;– asigurarea serviciului de prim ajutor și a altor servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al competitorilor efectuat de către personal calificat;– asigurarea a câte unei sticle cu apă potabilă, precum și a unui set individual de protecție pentru fiecare sportiv în parte, care să cuprindă măști medicale, batiste de unică folosință, șervețele pentru igiena mâinilor impregnate cu alcool, gel dezinfectant, pahar de unică folosință etc.;– asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în saci biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție“;– organizatorii se vor asigura că pentru toți participanții sunt create condițiile pentru a putea respecta distanța socială de 1,5 metri de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii virusurilor.III. Măsuri pentru participanții la evenimentIII.1. Înainte de evenimentToți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii.Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă se va face astfel:– Transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă (anexa nr. 2 - Măsuri și reguli care se impun a fi implementate în domeniul transportului rutier de persoane, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19).– Pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv.– Este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura locației este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției.– În cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 - Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare).III.2. În timpul derulării și după derularea evenimentului– Participanții trebuie să păstreze distanța socială de minimum 2 m între persoane sau cel puțin 7 mp pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii virusurilor.– Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea contactului fizic - strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).III.3. Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei– Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 2 metri.– Conferințele de presă se pot organiza exclusiv on-line. Declarațiile de presă vor fi oferite reporterilor doar individual, păstrând distanța de siguranță.– Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi în alt fel, organizatorul competiției va instala pereți despărțitori din plexiglas.IV. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiției și se informează obligatoriu direcția de sănătate publică locală și serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație.V. Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe perioada competițieiOrganizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se descoperă un caz/cumul de cazuri de infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice.C. Măsuri aplicabile sporturilor de echipă în aer liberReluarea competiției în cazul sporturilor de echipă practicate în aer liber se poate face numai după ce sportivii trec prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea sportivilor la regimul de efort și pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției.De asemenea, la reluarea competiției trebuie avute în vedere și următoarele aspecte:– situația epidemică generală din țară;– îndeplinirea de către toate cluburile care doresc să participe la competiție a condițiilor descrise în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber;– prin derogare de la prevederile stipulate în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 583/842/2020, structurile sportive pot desfășura activitatea de pregătire sportivă și pot participa la competiții fără a fi necesară continuarea măsurii de cantonament închis, pe baza asumării răspunderii, în condițiile legii, în cazul apariției unei infectări cu virusul SARS-CoV-2 în rândul propriilor sportivi și staff tehnic. În cazul în care structura sportivă își asumă decizia de a renunța la cantonamentul în regim închis, aceasta întocmește proceduri proprii, specifice ramurii sportive, care să stabilească măsuri pentru protejarea sănătății participanților la activitatea sportivă, în condițiile legii;– în cazul în care se produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de pregătire sportivă sau la competiție, se aplică toate normele legale în vigoare cu privire la izolarea suspecților și contacților acestora, procedurile de anchetă epidemiologică și măsurile legale dispuse de organele abilitate.I. Calendarul de testareTestarea jucătorilor, a staffului tehnic, staffului medical și a personalului de suport implicat în activitatea echipei (prezent în cantonament și la meciuri) se va face după cum urmează:– T3 - cu 2/3 zile înainte de primul meci - RT-PCR (opțional, se poate face și test serologic pentru IgM și IgG COVID-19);– T4, T5, T6 ... din 14 în 14 zile - RT-PCR.Testarea arbitrilor se face după cum urmează:– T0 - cu 2/3 zile înainte de vizita medicală obligatorie - RT-PCR (opțional, se poate face și test serologic pentru IgM și IgG COVID-19) - valabil pentru toți arbitrii ce vor putea fi delegați la meciurile restante din acest sezon;– T1, T2, T3 ... din 14 în 14 zile - RT-PCR;– se vor testa toți arbitrii care pot fi delegați în acel interval de timp. Testarea RT-PCR a delegatului de joc se va face cu 2 zile înainte de cea a jocului.Testarea ofițerilor de control doping delegați pentru meciuri se va face cu 2 sau 3 zile înainte de meci, folosind metoda RTPCR.Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menționate dezvoltă simptome COVID-19, aceasta se izolează și se testează RT-PCR.II. Organizarea meciurilorII.1. Delimitarea zonelor unui stadion/teren de jocZona 1: zona interioară a stadionului/terenului de joc. Aceasta cuprinde următoarele sectoare:– terenul de joc;– marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă și tribune, inclusiv suprafața tehnică;– tunelul de acces;– zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaților de joc, cabinet testare anti-doping.Zona 2: zona tribunelor. Aceasta cuprinde sectoarele de tribune, scările de acces, inclusiv spațiile administrative pentru:– transmisiunea TV a jocului;– zonele specifice media;– camerele/punctul de comandă și control.Zona 3: zona exterioară. Aceasta include:– locul de parcare pentru carele de transmisie TV ale deținătorului de drepturi;– zona imediat exterioară a stadionului/terenului de joc.II.2. Limitarea numărului de persoane care au acces în fiecare zonă, în funcție de rolurile pe care le au de îndeplinit:– zona 1: maximum 80 de persoane;– zona 2: maximum 85 de persoane;– zona 3: maximum 60 de persoane.Numărul persoanelor care îndeplinesc fiecare funcție esențială în parte va fi stabilit de organizatorul competiției prin norme, cu încadrarea în numărul maxim de persoane prevăzut în prezentul regulament.II.3. Proceduri de siguranță pentru fiecare zonăPersoanele implicate în organizarea meciului la stadion/teren de joc (inclusiv presa) vor trece prin filtru epidemiologic (chestionar stabilit prin ordin al ministrului sănătății, termometrizare) înainte de a pătrunde pe stadion/terenul de joc. Sunt exceptate delegațiile celor două echipe (jucători, staff tehnic), dat fiind că acestea se află în programul de pregătire în regim de carantină și se supun calendarului de testare descris la pct. II.Acest triaj va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion/terenul de joc pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Persoanele care nu întrunesc criteriile triajului epidemiologic nu au acces pe stadion/terenul de joc.Triajul se aplică zonelor 1 și 2. Persoanele din zona 3 vor respecta recomandările generale de prevenție aplicabile la nivel național (distanțare socială, igiena mâinilor, igiena respiratorie).III. Proceduri în pregătirea și desfășurarea meciuluiIII.1. Igiena pe stadion/terenul de jocÎnainte ca delegațiile echipelor să ajungă la stadion/terenul de joc va fi făcută dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune. De asemenea se va asigura de către organizator ventilarea zonelor închise, fără recircularea aerului. Vestiarele celor două echipe și al arbitrilor vor fi sigilate după igienizare până la sosirea acestora. Triajul epidemiologic va fi efectuat de cadre medicale. Personalul responsabil cu curățenia și dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune, precum și cel implicat în mentenanța stadionului/terenului de joc și a terenului de joc vor efectua triajul epidemiologic la venirea echipajului medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut în spațiile închise de la stadion/terenul de joc.Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate cu soluție dezinfectantă pentru mâini în autocarele echipelor, vestiare și pe tunelul de acces către terenul de joc.În zona vestiarelor va fi desemnată o persoană care se va ocupa de dezinfectarea spațiilor comune atinse cu mâinile. Aceasta va purta în permanență mască de protecție și mănuși și va păstra distanța recomandată față de jucătorii echipelor, staff și brigada de arbitri. Această persoană nu va interacționa sub nicio formă cu persoanele din zona 1 și se va supune triajului epidemiologic.III.2. EchipeleEchipele vor ajunge la stadion/terenul de joc la ore diferite, astfel: echipa gazdă cu 75 de minute înaintea începerii jocului, iar echipa oaspete cu 90 de minute înaintea orei de start al jocului.Jucătorii vor veni la stadion/terenul de joc cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți, acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei la baza de cantonament/hotel fiecărui jucător în parte, înainte de plecarea spre stadion/terenul de joc. Prin excepție, dacă clubul consideră necesar, magazionerul/responsabilul cu echipamentul poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele proprii de la stadion/terenul de joc, cu condiția ca acesta să părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la stadion/terenul de joc pentru a putea fi igienizat, aerisit și sigilat.Se recomandă ca, acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spații libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea să fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de rezerve unde vor sta până la ieșirea jucătorilor titulari la „încălzire“ (după aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se echipa).Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la „încălzire“ și se recomandă ieșirea acestora la o diferență de câteva minute, la fel ca și întoarcerea la vestiar de pe teren la sfârșitul încălzirii. Este interzisă staționarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor (gimnastică/streching) în spațiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută astfel încât să susțină distanța de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea, mingile folosite atât la încălzire, cât și la joc vor fi dezinfectate.Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se desfășoare înaintea sosirii la stadion/terenul de joc, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de 2 metri între participanți.Este obligatoriu ca băuturile (energizante, hidratante etc.) folosite de jucători, staff etc. să fie puse în sticle personalizate.Intrarea pe teren a echipelor se va face fără copii însoțitori (copii escortă) și fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului (fotografii din Zona 1 au voie să se poziționeze doar în spatele porții și doar după linia fotografilor). Se va evita ceremonia salutului prin strângere de mână la începutul jocului.Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică de cel puțin 2 m trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lângă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor scaune așezate la respectiva distanță.Atât stafful tehnic, medical, cât și jucătorii de rezervă vor purta măști pe toata durata jocului (prin excepție, antrenorul delegat să ofere indicații tehnice poate să nu poarte mască).Ieșirea de pe teren prin tunelul de acces al jucătorilor și staffurilor celor două echipe nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală.La sfârșitul jocului, folosirea dușurilor se va face numai respectând o distanță de 2 metri între persoane.III.3. Brigada de arbitri și observatoriiBrigada de arbitri va ajunge la stadion/terenul de joc cu 100 de minute înainte de începutul meciului. Delegatul de joc va ajunge la stadion/terenul de joc cu 2 ore înaintea începerii jocului. Observatorul de arbitri va ajunge la stadion/terenul de joc înainte de începerea jocului, va trece prin triajul epidemiologic, va lua loc în tribună (Zona 2) de unde va viziona jocul urmărind prestația arbitrilor și nu va intra în contact cu brigada de arbitri pe toata durata evenimentului. Organizatorul jocului trebuie să rezerve atât acestuia, cât și delegatului de joc un loc în tribuna oficială, cât mai departe de celelalte persoane prezente la meci, astfel încât să poată urmări jocul în cele mai bune condiții.Brigada de arbitri va ieși pe suprafața de joc cu 10 minute înaintea începerii jocului. Controlul echipamentului de către arbitri va fi făcut pe suprafața de joc, evitându-se astfel staționarea pe culoarul/tunelul de acces către terenul de joc (care nu este recomandată).III.4. PresaToți reprezentanții presei care asistă la meci trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă și să se supună examenelor medicale.Zona de lucru media și zona mixtă vor fi închise și, prin urmare, atât conferința de presă de după joc, cât și interviurile de la zona mixtă nu vor mai avea loc. Declarațiile de la sfârșitul jocului vor fi oferite doar deținătorilor de drepturi TV, la flash interviuri.Masa presei trebuie să aibă o capacitate de trei ori mai mare decât numărul jurnaliștilor acreditați, pentru a se respecta astfel distanța de 2 metri între aceștia.Se va păstra distanța minimă la poziționarea camerelor și în tribuna mass-media. Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării în alt fel, furnizorul de servicii va instala pereți despărțitori din plexiglas.III.5. Personalul auxiliar În timpul în care delegațiile echipelor sau ale arbitrilor vin la stadion/terenul de joc sau sunt în zona vestiarelor, personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie al stadionului/terenului de joc trebuie să evite activitățile neesențiale în aceste zone și să intervină doar în cazuri excepționale.Personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie va purta obligatoriu mască de protecție și mănuși pe întreaga durată a prezenței acestora în interiorul arenei sportive.Personalul medical care oferă asistență de urgență pe teren și brancardierii prezenți în incinta terenului de joc vor purta echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, mănuși etc.).III.6. Cazarea la hotel a echipei oaspetePe durata competiției, dacă unei echipe îi este imposibil, din motive logistice, să se deplaseze în decursul aceleiași zile de la propria bază de cantonament către stadionul/terenul de joc unde se desfășoară meciul și înapoi, acesteia îi va fi permis să apeleze la serviciile de cazare ale unui hotel. Este preferabil ca echipa să poată folosi hotelul în exclusivitate sau, cel puțin, să aibă o zonă clar delimitată în folosință exclusivă, pentru a se evita contactul cu alți oaspeți ai hotelului.Dacă nu este posibilă exclusivitatea, după caz, se vor organiza următoarele: intrare separată pentru echipă; zone separate în hotel doar pentru echipă, la care alți oaspeți să nu aibă acces (hol către camere, sală de mese, sală de ședințe); lift cu acces exclusiv.Jucătorii și echipa însoțitoare nu vor avea acces la zona de wellness, în zonele de fitness și în alte spații comune ale hotelului (de exemplu, bar). Va fi pus la dispoziție dezinfectant pentru mâini pe holul care asigură accesul în camere, la intrarea și ieșirea din spațiile comune, în încăperile departamentului medical, dacă este posibil, chiar în fiecare cameră. Înainte de sosirea echipei, camerele și spațiile rezervate pentru aceasta vor trece printr-un proces de dezinfecție specială/de bază și se va asigura o bună aerisire. Nu se va face curat în camere pe durata șederii echipei în hotel. Pe palier nu se va afla în niciun moment personalul de curățenie în cazul unui sejur de câteva zile: se vor pune la dispoziția magazionerului/responsabilului de echipament sau pe palier destule prosoape și articole de igienă, pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curățenie. Personalul hotelului va purta mască și își va dezinfecta periodic mâinile, va fi informat și instruit. În caz de simptome ale infecției nu se va intra în contact cu personalul hotelul.Cazarea participanților la competițiile sportive se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă - anexa nr. 3 - Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare.IV. Proceduri în cazul depistării unui caz suspect de COVID-19Se va amenaja la stadion/terenul de joc un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente în zonele 1 și 2 orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la stadion/terenul de joc și obligatoriu direcția de sănătate publică locală și serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație. V. Proceduri în cazul depistării unui focar de infecție cu COVID-19V.1. Proceduri medicale Se informează direcția de sănătate publică locală și se urmează întocmai dispozițiile primite.V.2. Proceduri în ceea ce privește desfășurarea competițieiOrganizatorii competiției vor opri desfășurarea meciurilor care implică echipele aflate sub incidența anchetei epidemiologice. -----