ORDIN nr. 961 din 29 mai 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. NT 3.278 din 29.05.2020,având în vedere:– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. În anexa nr. 1 - Plan de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, la punctul I, după subpunctul 5 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 6 și 7, cu următorul cuprins:6. După încetarea stării de urgență, în funcție de evoluția epidemiologică locală, se pot relua internările și intervențiile chirurgicale programate, precum și activitatea din ambulatorii, nefiind necesară respectarea procentelor menționate la subpct. 1.7. În funcție de evoluția epidemiologică locală, spitalele care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 pot asigura, cu avizul direcțiilor de sănătate județene și a municipiului București, asistența medicală și pacienților non-COVID-19 în condițiile existenței circuitelor funcționale complet separate, fără a fi necesară externarea/ transferarea tuturor pacienții internați către alte spitale.2. În anexa nr. 1, la punctul IV „Triajul clinico-epidemiologic al pacienților“, secțiunea C „Criterii de externare pentru pacienții cu COVID-19“ se modifică și va avea următorul cuprins:C. Criterii de externare pentru pacienții cu COVID-19Orice pacient din spitalele de faza I, II, suport sau unități de izolare și tratament se va externa în condițiile în care există două determinări consecutive ale ARN SARS-CoV-2 nedetectabile, la interval de minimum 24 de ore. Nu este necesară izolarea la domiciliu pentru încă 14 zile a pacienților externați cu două determinări consecutive ale ARN SARS-CoV-2 nedetectabile.Exsudatul nasofaringian care reprezintă criteriu de externare (2 teste negative) se efectuează la cazurile a căror stare clinică sugerează vindecarea sau chiar au devenit asimptomatice. Pentru cazurile severe proba biologică de elecție trebuie să fie sputa sau aspiratul bronșic din care se va face testul RT-PCR pentru SARS-CoV-2, dar și culturi microbiologice. Cazurile confirmate COVID soldate cu deces la care testele RT-PCR în dinamică din spută/aspirat bronșic sunt negative (2 teste) pot fi considerate deces datorat infecției cu SARS-CoV-2 dacă clinicianul evidențiază semne și simptome înalt sugestive și decesul este corelat cu evoluția clinică determinată de COVID. În situația în care apare necesitatea clarificării cauzei decesului, se indică examene RT-PCR din țesut pulmonar recoltat de către medicul specialist anatomie patologică/medicină legală fără a fi necesară necropsia.3. În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul „Spitale - Faza a II-a“, poziția 35 se modifică și va avea următorul cuprins:
  35.Caraș-SeverinSpitalul Județean de Urgență Reșița - Secția de boli infecțioase, secția de pneumologie și secția ATI
  4. În anexa nr. 2, în tabelul „Spitale - Faza a II-a“, după poziția 35 se introduc trei noi poziții, pozițiile 36, 37 și 38, cu următorul cuprins:
  36.BacăuSpitalul Județean de Urgență Bacău - Secția de boli infecțioase adulți și boli infecțioase copii
  37.BacăuSpitalul de pneumoftiziologie - Secția exterioară Baza sportivă Letea
  38.BihorSpitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea
  5. În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 3, 5, 10, 23 și 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  3 ARGEȘSpitalul Orășenesc «Sf. Spiridon Mioveni» - corp vechiSpitalul Municipal CâmpulungCentrul de dializă Nephrocare Câmpulung
  Spitalul Județean de Urgență Pitești - Secția de boli infecțioaseSpitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice
  Spitalul Municipal Câmpulung - secția de boli infecțioase, secția de pediatrie și corp central (patologii asociate pacienților suspecți sau pozitivi COVID-19)
  Spitalul de Pediatrie Pitești - urgențe chirurgie pediatrică
  .......................................................................
  5BIHORSpitalul Clinic Județean de Urgență OradeaSpitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» OradeaSpitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea
  ...............................................................................
  10BRAȘOVSpitalul Județean de Urgență «Fogolyán Kristóf» Sfântu GheorgheSpitalul Clinic Județean de Urgență Brașov: Secția ATI cu circuit separat - 15 paturi în corpul central, Unitatea de primiri urgențe cu 10 posturi de lucru și Pavilion Tractorul Sanatoriul de Nevroze Predeal Spitalul Municipal Săcele Spitalul Orășenesc Rupea Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii BrașovSpitalul Județean de Urgență «Fogolyán Kristóf» Sfântu GheorgheSpitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. A. I. Sbârcea» Brașov (secția cu circuite separate)Toate centrele - tură suplimentară
  Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici
  ...........................................................
  23IALOMIȚASpitalul Municipal Fetești Spitalul Municipal UrziceniSpitalul Municipal FeteștiS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice
  .............................................................................
  24 IAȘISpitalul Clinic de Neurochirurgie «Nicolae Oblu»Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie «Elena Doamna» IașiSpitalul Clinic «Dr. C.I. Parhon» centru dedicat COVID-19 dializă - centru dedicat S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară (la nevoie) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași - stația de hemodializă
  Spitalul Clinic CF Iași
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 29 mai 2020.Nr. 961.------