ORDIN nr. 909 din 26 mai 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.037 din 26.05.2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  mii lei
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Buget de stat
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:633.803633.803
  Programul național de vaccinare249.255249.255
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare140.867140.867
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV213.547213.547
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei29.28729.287
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței847847
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.5851.585
  III. Programul național de securitate transfuzională51.60551.605
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:78.23878.238
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin6.2686.268
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.8971.897
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană37.56637.566
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 16.59616.596
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer10.00010.000
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D4.3674.367
  Programul național de tratament pentru boli rare1.3331.333
  Programul național de management al registrelor naționale211211
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.3271.327
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului19.88819.888
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru trimestrul I 2020786.446786.446
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate143.905143.905
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 20201.010.6131.010.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“ litera E „Indicatori de evaluare“ punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2 efectuate: 625.560;3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera F „Natura cheltuielilor eligibile“ punctul 8, subpunctul 8.11 se modifică și va avea următorul cuprins:8.11. serviciul de testare de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 200 lei/testare RT-PCR realizată și raportată;4. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează“, după subpunctul 4.89 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 4.90-4.93, cu următorul cuprins:4.90. Spitalul Județean de Urgență Slobozia;4.91. Spitalul Orășenesc Târgu Bujor; 4.92. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin;4.93. Spitalul Județean de Urgență Slatina.NOTĂ:Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București - Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.5. În tot cuprinsul normelor tehnice, sintagma „virusul 2019-nCOV“ se înlocuiește cu sintagma „virusul SARS-CoV-2“.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 26 mai 2020.Nr. 909.-----