ORDIN nr. 79/988/2020privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 79 din 22 mai 2020
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR Nr. 988 din 18 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020  Luând în considerare Referatul de aprobare al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 19.065 din 18.05.2020,având în vedere necesitatea stabilirii măsurilor și regulilor ce se impun a fi implementate în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, în condițiile ridicării progresive a restricțiilor,în temeiul prevederilor art. 32-37 și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul afacerilor interne și ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligații:a) să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, cât și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;b) să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;c) să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.  +  Articolul 2Pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/ debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.  +  Articolul 3Măsurile pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Operatorii economici cu atribuții în domeniul transporturilor și administratorii de infrastructură din domeniul transporturilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Pentru reluarea/desfășurarea activităților specifice, instituțiile și autoritățile publice din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor elaborează și aprobă proceduri de sistem corelate cu restricțiile impuse de autoritățile statului român, în contextul manifestării pandemiei generate de COVID-19.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2020, își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1
  Măsuri și reguli în domeniul transportului aerian, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
  I. Măsuri și reguli la nivelul operatorilor aerieni1. Pasagerii sunt îndrumați să efectueze operațiunile de check-in on-line.2. Operatorii aerieni asigură echipamente de protecție pentru membrii echipajelor.3. Piloții sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în cazul părăsirii cabinei de pilotaj, și să-și igienizeze mâinile, prin spălare cu apă și săpun sau dezinfectare cu dezinfectanți pe bază de alcool, după terminarea sarcinilor în afara cabinei de pilotaj.4. Operatorii aerieni sunt obligați să doteze aeronavele cu substanțe dezinfectante și echipamente de protecție de rezervă.5. Personalul navigant este obligat să-și igienizeze mâinile, prin spălare cu apă și săpun sau dezinfectare cu dezinfectanți pe bază de alcool, după fiecare interacțiune cu pasagerii sau bunurile acestora.6. Accesul în cabina de pilotaj a personalului de sol de la escală este interzis, cu excepția celui dedicat pentru curățenie și dezinfecție sau a personalului tehnic.7. Accesul în cabina de pilotaj este interzis oricărei persoane care nu este membră a echipajului de zbor.8. Mișcările în cabina de pilotaj se reduc la un minim necesar;9. Se interzice utilizarea echipamentelor sau materialelor de protecție care ar putea obstrucționa accesul la echipamentele de urgență, ar împiedica accesul la măștile de oxigen, ar împiedica accesul la căile de evacuare de urgență sau ar limita contactul vizual sau auditiv cu echipajul de cabină.10. Serviciul la bord va fi suspendat/limitat pe rute/destinații în funcție de nivelul de risc declarat de autorități.11. Pasagerii vor fi grupați pe familii și, în măsura posibilităților, cât mai distanțați.12. Aeronava trebuie să fie dezinfectată după fiecare rotație.13. Pasagerii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea la bordul aeronavelor, precum și pe toată durata călătoriei.14. Accesul la bord este permis cu un singur bagaj de mână.15. Materialele printate vor fi eliminate de la bord, cu excepția instrucțiunilor de salvare și a pungii.16. Pasagerii vor fi instruiți cu privire la completarea în timpul zborului, după caz, a formularului Public health passenger locator form (Ediția 15 a Anexei 9 OACI) sau a altui document solicitat de autoritatea competentă în domeniul sănătății publice și predarea acestuia la debarcare autorității competente pentru sănătatea publică.17. Pasagerii vor fi informați cu privire la regimul care le va fi aplicat la sosirea în România.18. Se vor aplica procedurile stabilite pentru cazurile în care la bordul aeronavei sunt identificați pasageri simptomatici.19. Pasagerii vor fi instruiți cu privire la procedurile de debarcare, astfel încât să se respecte măsurile de distanțare socială.II. Măsuri și reguli la nivelul aeroporturilor1. Pentru a evita aglomerările, companiile aeriene/agenții de handling informează pasagerii să se prezinte la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora programată pentru decolare.2. În vederea asigurării distanței de protecție între persoane, se reconfigurează atât traseele de deplasare a persoanelor, cât și suprafețele de staționare temporară în zonele nerestricționate, cum sunt parcările publice din fața terminalelor de pasageri, peroanele de la intrarea în terminalele de pasageri, sălile de așteptare din interiorul terminalelor de pasageri, ghișeele de înregistrare (check-in, ticketing), zonele de alimentație publică, birourile de informare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului accesului, zonele de îmbarcare, zonele de ridicare a bagajelor și zonele pentru efectuarea evaluării epidemiologice, precum și zonele de control trecere frontieră.3. Procesul de verificare a temperaturii și gestionarea persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de sănătate în vederea efectuării călătoriei, prin raportare la prevederile legale și normele sanitare, sunt în sarcina instituțiilor/agențiilor statului care au competențe legale în acest sens.4. Pentru a asigura măsurile de menținere a distanțării sociale, se creează culoare în interiorul cărora se marchează pe pardoseală, cu autocolante, linii de demarcație pentru păstrarea distanței minime de siguranță între pasageri (față-spate și lateral).5. Ghișeele de check-in se deschid cu 3 ore înainte de ora programată pentru decolarea aeronavei.6. Pentru fiecare cursă, se asigură un efectiv suficient de angajați care să realizeze procedurile la ghișeele check-in.7. Vor fi luate măsuri privind adaptarea semnalisticii și mesajelor video care rulează pe monitoarele din zona de control de securitate, astfel încât să fie prezentate instrucțiuni cu privire la menținerea distanțării de protecție.8. Administratorii aeroporturilor stabilesc împreună cu agenții de handling proceduri pentru asigurarea transportului pasagerilor spre/dinspre aeronavă în grupuri care să asigure distanțe minime de siguranță între pasageri, fără a depăși 50% din capacitatea mijlocului de transport.9. În zonele critice identificate (spații cu utilizare intensă, cum ar fi zonele de control de securitate, zonele de control trecere frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic, grupuri sanitare) va crește frecvența de realizare a operațiunilor de dezinfecție a suprafețelor și volumelor pentru eliminarea riscului de contaminare după cum urmează: dezinfecție aer/suprafețe cu substanță biocidă - cel puțin la 4 ore, dacă există activitate de zbor; dezinfectarea tăvilor de la filtrele de securitate - cel puțin o dată pe tură; dezinfecția grupurilor sanitare - cel puțin la 2 ore.10. Totodată se asigură următoarele măsuri:a) vor fi amplasate covoare cu soluție dezinfectantă pe fluxurile de circulație a pasagerilor și personalului;b) vor fi amplasate dozatoare cu dezinfectant sau cu șervețele dezinfectante pe fluxurile de circulație a pasagerilor și personalului, în special la intrarea în terminale și în zona porților de îmbarcare.11. Ventilarea naturală va fi îmbunătățită pe cât posibil în terminale, în timp ce recircularea aerului va fi redusă.12. Având în vedere că măsurile de protecție sanitară afectează capacitatea de procesare a pasagerilor, administratorul aeroportului, după consultare cu transportatorii aerieni și celelalte autorități cu atribuții în punctele de trecere a frontierei, va corela programul de zbor cu noile capacități de procesare rezultate din aplicarea măsurilor de protecție sanitară.
   +  Anexa nr. 2
  Măsuri și reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane,
  transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și transport alternativ,
  pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
  I. În domeniul transportului rutier de persoane se aplică următoarele măsuri:1. În zona ușii de acces a pasagerilor, în interiorul mijlocului de transport, se montează dozatoare cu soluții dezinfectante pe bază de alcool. Înainte de plecarea în cursă, se efectuează obligatoriu curățenia și dezinfecția mijlocului de transport. Se evită măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se utilizează în schimb metode de curățare umedă.2. Pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecție, astfel încât să-i acopere gura și nasul.3. Pentru accesul la bordul mijlocului de transport și pe toată durata călătoriei, pasagerii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să le acopere gura și nasul.4. Pentru transportul rutier internațional de persoane, în punctele de îmbarcare, operatorii de transport au obligația de a asigura măsurarea temperaturii cu dispozitive de tip termoscanner pentru fiecare pasager. Se va refuza îmbarcarea persoanelor cu o temperatură >37,3ºC și li se va recomanda să consulte de urgență medicul de familie.5. Spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacțiunea socială.6. Conducătorii mijloacelor de transport au obligația de a păstra distanța socială, în timpul pauzelor pe drum, și să evite contactul cu alte persoane.7. La îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanță minimă de siguranță unul față de celălalt.8. Accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe ușa din față, iar coborârea se realizează pe cealaltă/celelalte uși, dacă aceasta/acestea există.9. Transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.II. În domeniul transportului în regim de taxi, transportului alternativ și transportului în regim de închiriere cu șofer se aplică următoarele măsuri:1. Transportul pasagerilor se efectuează doar pe locurile din spate.2. Conducătorul mijlocului de transport poartă mască de protecție, astfel încât să-i acopere gura și nasul, iar mijlocul de transport va fi dotat cu dezinfectant pe bază de alcool.3. Spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic de locurile din spate.4. Pasagerii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea în mijlocul de transport și pe toată durata călătoriei.5. În cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacțiunii fizice cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să utilizeze mănuși, să le depoziteze într-o pungă special destinată după utilizare și să-și dezinfecteze mâinile după îndepărtarea acestora.6. Conducătorul mijlocului de transport este obligat să igienizeze și să dezinfecteze, zilnic, interiorul vehiculului.7. Se utilizează cu precădere plățile electronice.III. În domeniul transportului rutier de mărfuri se aplică următoarele măsuri:1. Interiorului mijlocului de transport trebuie igienizat înainte de plecarea în fiecare cursă.2. Conducătorul mijlocului de transport va fi dotat cu mască de protecție și dezinfectant pe bază de alcool, iar mijlocul de transport va fi dotat cu coșuri de colectare a gunoiului/saci de gunoi securizați.3. În interacțiunea cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul.4. Se utilizează cu precădere documente digitale. În cazul manipulării documentelor în format hârtie, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul, să utilizeze mănuși, pe care le depozitează într-o pungă special destinată după utilizare, și să își dezinfecteze mâinile după îndepărtarea mănușilor.
   +  Anexa nr. 3
  Măsuri și reguli în domeniul transportului de persoane la bordul navelor,
  pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
  I. Măsuri luate de administratorul locului de îmbarcare/ debarcare pasageri1. Este obligatorie igienizarea locurilor de îmbarcare/ debarcare pasageri.2. Este obligatorie dezinfecția spațiilor închise din locurile de îmbarcare/debarcare pasageri cu substanță biocidă.3. La grupurile sanitare, se asigură în permanență săpun și dezinfectant de mâini pe bază de alcool și se afișează postere cu modul corect de spălare a mâinilor.4. În zonele de acces pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor, este obligatorie montarea dozatoarelor cu dezinfectanți de mâini pe bază de alcool.5. La îmbarcare, este obligatorie informarea pasagerilor cu privire la documentele/formularele care trebuie completate și măsurile pe care trebuie să le respecte pentru a fi admiși în statul de destinație.6. Angajatorul este obligat să asigure verificarea temperaturii lucrătorilor, la intrarea acestora în tură.7. Angajatorul este obligat să asigure echiparea lucrătorilor din locul de îmbarcare/debarcare cu măști de protecție și mănuși.8. Pe cât este posibil, se utilizează documentele digitale.II. Măsuri luate de operatorul economic care desfășoară transport de pasageri și/sau mărfuri 1. Sunt obligatorii igienizarea și dezinfecția navei cu substanță biocidă.2. Operatorul economic stabilește frecvența igienizării și a dezinfecției navei, în funcție de caracteristicile tehnice ale acesteia și durata cursei, având obligația de a informa pasagerii și autoritățile în acest sens.3. Operatorul economic este obligat să asigure verificarea temperaturii membrilor de echipaj, la intrarea în tură.4. Operatorul economic este obligat să doteze membrii de echipaj cu măști de protecție și mănuși.5. Operatorul economic este obligat să instruiască membrii de echipaj cu privire la modul de interacționare cu pasagerii, în sensul păstrării distanței minime de siguranță între pasageri.6. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru interzicerea accesului la bord al pasagerilor care nu dețin mască de protecție.7. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru monitorizarea respectării cerinței privind purtarea măștii de protecție de către pasageri pe toată durata cursei.8. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru informarea periodică, pe durata cursei, cu privire la regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la bordul navei (purtarea măștii, spălarea frecventă a mâinilor, respectarea distanței minime de siguranță între pasageri).9. Operatorul economic trebuie să monteze, în locuri vizibile destinate pasagerilor, postere/autocolante/afișe care să cuprindă recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19.10. Operatorul economic este obligat să doteze nava cu dozatoare cu dezinfectanți și echipamente de protecție de rezervă.11. La grupurile sanitare se va asigura în permanență săpun și dezinfectant de mâini pe bază de alcool și se vor monta postere cu modul corect de spălare a mâinilor.12. Se asigură ventilarea naturală la bordul navei, pe cât posibil, iar recircularea aerului va fi redusă.13. Operatorul economic va informa pasagerii cu privire la documentele/formularele care trebuie completate și măsurile pe care aceștia trebuie să le respecte pentru a fi admiși în statul de destinație și, după caz, pune la dispoziție aceste documente/ formulare.
   +  Anexa nr. 4
  Măsuri și reguli în domeniul transportului feroviar și cu metroul,
  pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
  I. Măsuri și reguli la nivelul operatorilor feroviari1. Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor și pe toată durata călătoriei.2. Șeful de tren/Conductorul are obligația să vizualizeze biletul de călătorie, fără să-l atingă.3. Este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, fără a presta serviciul alimentar în zona barului.4. Garniturile de tren trebuie salubrizate și igienizate înainte de plecarea în fiecare cursă.5. Lucrătorii din transportul feroviar trebuie să fie dotați cu măști de protecție și mănuși.6. Operatorul feroviar promovează vânzarea on-line a biletelor și utilizează cu prioritate biletele electronice.7. Operatorii feroviari pun în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs și pentru cele regionale, acolo unde este tehnic posibil și eficient din punct de vedere economic.8. Operatorii feroviari stabilesc și aduc la cunoștința publicului măsurile organizatorice impuse de specificul activității și de zona de desfășurare a acesteia.II. Măsuri și reguli la nivelul administratorilor gărilor1. Administratorii gărilor montează dozatoare cu dezinfectant pe bază de alcool în punctele de acces în gară.2. Zonele de preluare a călătorilor (stații de taxi, parcări) vor fi amplasate față de zona de acces/ieșire la o distanță care să nu determine aglomerarea de persoane.3. În cazul stațiilor de cale ferată cu mai multe zone de acces, fiecare zonă va fi utilizată doar pentru unul dintre fluxuri, fie de intrare, fie de ieșire din gară.4. Este permisă funcționarea spațiilor comerciale situate pe spațiul gării, care au zona de acces din afara stației de cale ferată, în care se vând produse ambalate, fără a fi permis consumul în interiorul acestora; operatorul economic are obligația de a lua măsuri pentru evitarea aglomerării de persoane în interiorul spațiilor comerciale.5. Administratorii gărilor organizează fluxuri de îmbarcare/debarcare distincte, pe care le semnalizează de la intrarea în gară până pe peron (cu separatoare sau benzi aplicate pe suprafața gării).6. Administratorii gărilor iau măsuri pentru ca funcționarea caselor de bilete să se realizeze pe principiul un ghișeu deschis unul închis, dacă poziționarea ghișeelor nu permite din construcție asigurarea distanței sociale; fluxurile de acces la ghișeu/plecare de la ghișeu vor fi marcate cu separatoare. Administratorii gărilor prevăd fluxuri de acces/plecare și la ghișeele de informații sau la zonele de depunere a bagajelor.7. Periodic, vor fi făcute anunțuri semnalizate distinct cu recomandări referitoare la noul coronavirus.8. Pe fiecare flux din gară se vor monta pe jos stickere care să atenționeze cu privire la distanța minimă de siguranță ce trebuie respectată.9. În spațiul gării, inclusiv în toaletele publice, se fac periodic acțiuni de dezinfecție. În zonele intens circulate, operațiunile de dezinfecție se fac la intervale de cel mult 4 ore.10. Pe scaunele existente în gară se va semnaliza prin aplicarea de stickere locurile unde se pot așeza persoanele (de preferat, un loc ocupat, unul liber).11. Pe peron se va permite doar accesul persoanelor ce prezintă biletul sau dovada electronică a achiziționării acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, acestea vor anunța reprezentantul operatorului de transport feroviar, care va stabili modul de acordare a asistenței pentru persoanele respective.12. În stațiile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea aceluiași peron pentru 2 trenuri, indiferent dacă trenurile pleacă sau sosesc în gară.III. Măsuri și reguli la nivelul METROREX1. Pentru accesul în stațiile de metrou, pe durata șederii în aceste stații și pe toată durata călătoriei cu metroul este obligatorie purtarea măștii de protecție.2. Vor fi expuse afișe de tip ghid cu regulile de bază ce trebuie respectate pe timpul călătoriei cu metroul.3. Se vor amplasa stickere de avertizare pentru distanțare socială, la cabinele de acces metrou.4. În dreptul punctelor de vânzare titluri de călătorie și în dreptul automatelor de vândut cartele se vor amplasa autocolante de avertizare pentru păstrarea de către călători a distanțării sociale.5. În stațiile de metrou, prin intermediul instalațiilor de sonorizare, se vor face anunțuri cu privire la păstrarea distanței și respectarea măsurilor impuse de autorități.6. Pe magistralele 1+3 vor circula 32 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 6 minute, iar pe distanța comună a celor două magistrale, Nicolae Grigorescu - Eroilor, se va asigura un interval minim de 2-3 minute.7. Pe Magistrala 2 vor circula 21 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 3 minute.8. Pe Magistrala 4 vor circula 4 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 11 minute, până la punerea în funcțiune a sistemului de siguranță a traficului pe distanța Parc Bazilescu - Străulești.9. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru transportul în picioare, cât și pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanța minimă de siguranță între pasageri.10. Trenurile de metrou vor fi igienizate zilnic, prin intermediul unei proceduri industriale, denumită nebulizare.11. Atât spațiile publice, cât și suprafețele comune cu care călătorii intră în contact pe timpul călătoriei cu metroul se igienizează prin utilizarea de soluții biocide pentru dezinfectat suprafețe.
  -----