ORDIN nr. 843 din 19 mai 2020privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 21 mai 2020    Văzând Referatul de aprobare al Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății nr. NT 2.639 din 19.05.2020,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform cărora, pe durata stării de alertă, Ministerul Sănătății coordonează activitățile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul unităților sanitare publice, după caz,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pe perioada stării de alertă se desemnează coordonatorii pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României, după cum urmează:a) Indrei L. Lucian pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est, ce are în componență următoarele județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;b) Schipor Cristina pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est, ce are în componență următoarele județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;c) Nica Bogdan Cristian pentru Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, ce are în componență următoarele județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;d) Constantin Miruna pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, ce are în componență următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;e) Timiș Horia pentru Regiunea de dezvoltare Vest, cuprinzând următoarele județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;f) Duma Dorina pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, ce are în componență următoarele județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj;g) Blăguțiu Lucian pentru Regiunea de dezvoltare Centru, ce are în componență următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;h) Nicolescu Oana pentru Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov, ce cuprinde municipiul București și județul Ilfov.  +  Articolul 2(1) Persoanele nominalizate la art. 1 au următoarele atribuții:a) asigură coordonarea regională în vederea punerii în aplicare în mod unitar a metodologiei emise de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și a reglementărilor legale având ca obiect măsurile necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;b) asigură coordonarea activităților de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul unităților sanitare publice din regiune;c) reprezintă în raport cu comitetul județean pentru situații de urgență punctul de vedere al tuturor județelor din zona arondată și modul de aplicare a tuturor deciziilor în mod unitar;d) pot dispune temporar în funcție de necesități (precum lipsuri, deficiențe) mutarea dintr-un județ în altul a resurselor materiale necesare;e) vor avea la dispoziție situația paturilor ocupate/disponibile zilnic din județele arondate;f) efectuează analiza necesarului de personal medical și propun relocarea lui în funcție de nevoi;g) centralizează necesarul de echipamente medicale și medicamente, inclusiv echipamentele de protecție și de testare, și informează Ministerul Sănătății;h) analizează necesitatea de creștere a capacității de testare din regiune, analizează și dispun în funcție de situație (echipamente, procentul de personal infectat) măsurile care se impun și informează Ministerul Sănătății.(2) În cadrul județelor arondate se vor pune la dispoziția coordonatorului regional structurile tuturor unităților sanitare publice și private în vederea realizării unor eventuale transferuri de pacienți.  +  Articolul 3Persoanele nominalizate la art. 1 și toate entitățile de specialitate implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Ordinul ministrului sănătății nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, își încetează de drept aplicabilitatea.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Nelu Tătaru
    București, 19 mai 2020.Nr. 843.-----