ORDIN nr. 583/842/2020pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 583 din 19 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 842 din 19 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 20 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.360 din 18.05.2020 al Direcției generale politici, strategii și programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului,luând în considerare art. 43 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 565/806/2020 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 16 mai 2020.  +  Articolul 5Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 65, 66 și 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și ale art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
   +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente  +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelorîn cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber