HOTĂRÂRE nr. 388 din 14 mai 2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 20 mai 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 293 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar a bunului imobil aparținând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 se declară bunuri de interes public național și se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a acestora în vederea construirii unor piloni de radiocomunicații.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a recepționării și punerii în funcțiune a acestora ca spații tehnico-administrative destinate derulării activității de telecomunicații speciale.  +  Articolul 4Serviciul de Telecomunicații Speciale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  București, 14 mai 2020.Nr. 388.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  a cărui valoare de inventar se modifică
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar - lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  355178.19.01Rețele telefonice de transport și distribuțieȚara: România199861.675.403,15H.G.R. nr. 808/2.12.1997P.V. nr. 35873/31.12.2008Hotărârea Guvernului nr. 439/2009P.V. nr. 35272/2009Hotărârea Guvernului nr. 887/2010P.V. S/40257/10.03.2011Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 316/2014Hotărârea Guvernului nr. 960/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015Hotărârea Guvernului nr. 247/2016Hotărârea Guvernului nr 1.023/2016Hotărârea Guvernului nr. 993/2018Hotărârea Guvernului nr. 600/2019În administrareImobil
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor care se declară de interes public național, se înscriu în inventarul centralizat
  al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar- lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătățile(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
   8.19.01Teren 43Teren Țara: România, județul: Timiș, localitatea Coșteiu2019576Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coșteiu nr. 71 din 28.11.2019; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coșteiu nr. 72 din 28.11.2019; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coșteiu nr. 9 din 30.01.2020, CF 405540În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
   8.19.01Teren 44Teren Țara: România, județul: Arad, localitatea Nădlac20199920,40Hotărârea Consiliului Local al Orașului Nădlac, județul Arad, nr. 60 din 10.05.2019, CF 309592În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
   8.19.01Teren 45Teren Țara: România, județul: Sălaj, localitatea Cehu Silvaniei20195679Hotărârea Consiliului Local al Orașului Cehu-Silvaniei, județul Sălaj, nr. 88 din 19.12.2019, CF 52405În administrareaServiciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
   8.19.01Teren 46Teren Țara: România, județul: Covasna, localitatea Întorsura Buzăului2019443,25Hotărârea Consiliului Local al Orașului Întorsura Buzăului, județul Covasna, nr. 92 din 31.10.2019, CF 25908În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
   8.19.01Teren 47Teren Țara: România, județul: Călărași, localitatea Independența20191680Hotărârea Consiliului Local al Comunei Independența, județul Călărași, nr. 46 din 26.11.2019, CF 23085În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
   8.19.01Teren 48Teren Țara: România, județul: Cluj, localitatea Iclod2019181,60Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iclod, județul Cluj, nr. 59 din 29.10.2019, CF 52900În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
   8.19.01Teren 49Teren Țara: România, județul: Bihor, localitatea Săcuieni2019580Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săcuieni, județul Bihor, nr. 149 din 31.10.2019, CF 55531În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
   8.19.01Teren 50Teren Țara: România, județul: Mureș, localitatea Ibănești20191156,23Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ibănești, județul Mureș, nr. 4 din 27.01.2020, CF 52302În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
  TOTAL20.216,48    
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Grupa 8(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar- lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătățile(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  8.19.01Teren 51TerenȚara: România, județul: Argeș, Localitatea Pitești2019974.361,54Proces-verbal de recepție nr. 1.038 din 26.09.2019; CF 88187În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 64Construcție C1Țara: România, județul: Argeș, localitatea Pitești20191.214.181,48Proces-verbal de recepție nr. 1.038 din 26.09.2019; CF 88187În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 65Construcție C2Țara: România, județul: Argeș; localitatea Pitești2019556.308,83Proces-verbal de recepție nr. 1.038/26.09.2019; CF 88187În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  TOTAL2.744.851,85
  ----