ORDIN nr. 4.188 din 30 aprilie 2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 19 mai 2020    În conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) și (9) și ale art. 104 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Conducerea Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, membrii Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, Direcția minorități și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.903/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 25 iunie 2018, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 30 aprilie 2020.Nr. 4.188.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar