ORDIN nr. 1.731/832/2020privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 1.731 din 15 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 832 din 15 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 16 mai 2020  Având în vedere prevederile art. 4^2 alin. (1), art. 4^3 alin. (3) și ale art. 4^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 2 alin. (5), art. 3 și art. 16 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 1, art. 4 lit. G) și I) și art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în spațiile special destinate, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Recomandările privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space), prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Recomandările privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Emil-Răzvan Pîrjol,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
   +  Anexa nr. 1
  REGULI
  de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în spațiile special destinate
  1. Prin activitatea de îngrijire personală se înțelege activitatea desfășurată în spații special destinate pentru frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică.2. Accesul la aceste servicii se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în așteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client și o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane apropiate, precum și soluții de dezinfectare a mâinilor. 3. La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului că accesul în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37,3^ºC, și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. 4. Personalul angajat este obligat să poarte în permanență mănuși și mască, iar după fiecare client să dezinfecteze instrumentarul și suprafețele de lucru, precum și să își spele și să își dezinfecteze mâinile.5. Măștile de protecție utilizate de personal sunt schimbate la un interval de cel mult 4 ore.6. Incinta trebuie să fie aerisită cât mai des posibil, la un interval de cel mult 2 ore.7. Operatorul economic are obligația de a pune la dispoziție materialele de protecție și substanțele dezinfectante necesare.
   +  Anexa nr. 2
  RECOMANDĂRI
  privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space)
  I. Măsuri care privesc angajațiiAngajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:1. portul obligatoriu al măștii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;2. se izolează la domiciliu și contactează medicul de familie în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată sau cei care au temperatura mai mare de 37,3^ºC);3. izolare la domiciliu, în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare;4. spălatul pe mâini, ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.II. Măsuri care privesc angajatorul1. Angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți, în același timp, în aceeași incintă.2. Angajatorii vor asigura triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată).3. Angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu; angajații cu temperatura peste 37,3^ºC vor fi trimiși acasă, cu indicație de consultare a medicului de familie.4. Angajatorii vor organiza spațiile de lucru astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate.5. Pentru birourile orientate față-față, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool.6. Angajatorii vor asigura dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea programului de lucru și, ulterior, o dată la 4 ore.7. Angajatorii vor organiza pauzele de masă eșalonat, astfel încât să fie respectată distanța fizică de minimum 2 m.8. Angajatorii vor asigura aerisirea periodică a încăperilor.9. În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizează nebulizarea o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.
   +  Anexa nr. 3
  RECOMANDĂRI
  privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare
  1. Hotelierii vor lua măsuri de protejare împotriva COVID-19, acordând atenție, în special, următoarelor: cazarea oaspeților, serviciile conexe (servicii de alimentație, curățenie), și interacțiunile specifice (oaspeți-oaspeți, personal-oaspeți și personal-personal).2. Fiecare membru al personalului hotelier trebuie să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi: igiena mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandării de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală medicului de familie, dacă are simptome specifice bolii.3. Echipa de management trebuie să dezvolte un plan de acțiune, adaptat situației, și să îl pună în aplicare, în conformitate cu recomandările autorităților locale și naționale de sănătate publică, având ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficientă a cazurilor, și atenuarea impactului în rândul clienților și al personalului.4. Planul de acțiune trebuie să cuprindă, în principal, următoarele:a) optimizarea comunicării între conducere și personal, pentru a predefini o politică de informare a oaspeților, dar și pentru a furniza și obține rapid informații cu privire la incidentele care pot apărea în unitatea de cazare și pentru a cunoaște situația în orice moment;b) optimizarea comunicării între conducere și client, prin postere informative, pentru a crește impactul mesajelor-cheie în rândul oaspeților, inclusiv promovarea igienei mâinilor (spălarea pe mâini timp de cel puțin 20 de secunde, pe toate părțile mâinii) și igiena respiratorie. De asemenea, personalul de la recepție trebuie să fie suficient de bine informat cu privire la COVID-19, astfel încât să își poată îndeplini sarcinile în condiții de siguranță și să poată preveni o posibilă transmitere a COVID-19 în cadrul unității. Acesta trebuie să fie în măsură să informeze oaspeții cu privire la politica unității în materie de măsuri preventive adoptate sau alte servicii ce pot fi solicitate de oaspeți (de exemplu, servicii medicale și farmaceutice disponibile în zonă sau în unitate). În plus, acesta ar trebui să sfătuiască oaspeții cu simptome respiratorii să stea în camerele lor, până când vor fi consultați de către un medic - conducerea se va ocupa imediat de aceasta -, și să poată oferi recomandări de igienă de bază, dacă este nevoie. Personalul de la recepție trebuie să asigure accesul la informații oficiale, actualizate, cu privire la călătoriile către și dinspre țările sau zonele cu transmitere (COVID-19) prin consultarea periodică a site-ului Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) - www.insp.gov.ro;c) politica de ocupare a camerelor, privind persoanele însoțitoare, în situația în care există un caz suspect de COVID-19 (conform definiției de pe site-ul INSP). Pentru astfel de cazuri, în cadrul recepției, trebuie să fie disponibile imediat numerele de telefon ale direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, pentru a putea fi utilizate ori de câte ori există posibilitatea ca un oaspete să fie bolnav;d) în cadrul recepției trebuie să existe o trusă medicală care să conțină:– dezinfectant/șervețele cu efect antibacterian pentru curățarea suprafețelor (șervețele);– măști pentru față/ochi (separate sau combinate, scut facial, ochelari de protecție). Trebuie menționat că măștile faciale de unică folosință pot fi utilizate o singură dată (a se consulta Recomandările privind utilizarea măștii);– mănuși (de unică folosință);– șorț de protecție (de unică folosință);– halat medical lung, cu mâneci lungi;– sac de unică folosință pentru deșeuri (pericol biologic).Trusa medicală va fi pusă la dispoziția cadrelor medicale solicitate pentru consultul cazurilor suspecte de boală;e) promovarea măsurilor de distanțare socială, curățarea mâinilor și igiena respiratorie:– distanțarea socială presupune abținerea de la îmbrățișare, pupat sau strângerea mâinilor în cadrul interacțiunilor cu oaspeții, dar și cu personalul. Aceasta presupune menținerea unei distanțe de cel puțin 1 m și evitarea oricărei persoane care tușește sau strănută;– igiena mâinilor înseamnă spălarea mâinilor în mod regulat și riguros cu apă și săpun și dezinfecția cu un dezinfectant de mâini pe bază de alcool; se recomandă dezinfectarea mâinilor după orice schimb de obiecte (bani, carduri de credit) cu oaspeții;– se va evita atingerea ochilor, nasului și a gurii cu mâinile neigienizate;– igiena respiratorie înseamnă acoperirea gurii și a nasului cu pliul cotului sau cu un șervețel, atunci când cineva tușește sau strănută; șervețelul utilizat trebuie aruncat imediat într-un coș de gunoi cu capac;f) monitorizarea oaspeților din unitate care pot fi bolnavi se va face cu respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la viață privată și confidențialitate. Personalul de la recepție ar trebui să înregistreze toate incidentele relevante pe care le constată, cum ar fi cererile pentru consultații medicale. Aceste informații vor ajuta oaspeții, prin: recomandări adecvate, facilitarea depistării din timp și gestionarea rapidă a cazurilor suspectate, împreună cu autoritățile sanitare locale. Personalul de la recepție trebuie să aibă o abordare discretă în privința acestor informații și ar trebui să asigure faptul că doar conducerea și serviciile medicale vor evalua situația și vor lua deciziile corespunzătoare;g) serviciile tehnice și de mentenanță asigurate, conform reglementărilor în vigoare (aprovizionare cu apă, ventilație, iluminat etc.). Se va urmări să existe suficient săpun și soluții dezinfectante. Măsuri de restricționare temporară a unor tipuri de activităția) Nu vor funcționa într-o primă etapă restaurantele, barurile, cafenelele și cofetăriile din incinta hotelului. Servirea mesei se va face în regim room-service. Este preferabil să se folosească tacâmuri și veselă de unică folosință.b) Locurile de joacă special destinate copiilor vor fi închise.c) Locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscină interioară etc., din incinta hotelurilor, în această primă etapă, rămân închise.d) Spălarea și dezinfecția suprafețelor din camere și spații comune se vor face mai frecvent decât de obicei, cu soluții dezinfectante pe bază de alcool sau clor, avizate conform legii. În cazul în care, în cadrul hotelului, în rândul personalului sau oaspeților apare un caz confirmat de COVID-19, se va contacta direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București pentru efectuarea anchetei epidemiologice și stabilirea măsurilor care se impun.e) Folosirea lifturilor va fi făcută doar dacă este strict necesar și numai de către cel mult două persoane odată, care vor purta măști de protecție în tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele două persoane să fie din aceeași familie.
  ----