LEGE nr. 57 din 15 mai 2020privind gospodărirea durabilă a pădurilor României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 15 mai 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se interzice exportul de buștean, cu sau fără coajă, sau lemn rotund, pentru o perioadă de 10 ani în spațiul extracomunitar începând cu data de 1 ianuarie 2021.  +  Articolul 2(1) În vederea aplicării regimului silvic și gestionării durabile a fondului forestier se instituie Registrul național de evidență informatizată a proprietăților forestiere, la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(2) Realizarea cadastrului aferent fondului forestier proprietate publică a statului este finanțată de la bugetul de stat sau din surse proprii ale administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului.  +  Articolul 3(1) În vederea asigurării transparenței recoltării masei lemnoase din fondul forestier național se instituie Catalogul național al masei lemnoase la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prin utilizarea bazelor de date informatice existente la nivelul acesteia.(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va publica Catalogul național al masei lemnoase pe site-ul propriu, al cărui model se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură vor verifica prin sondaj actele de punere în valoare în baza unor criterii de risc.  +  Articolul 4Nerespectarea interdicției de export a masei lemnoase prevăzută la art. 1 se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă în cuantum de 100.000 lei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 15 mai 2020.Nr. 57.-----