ORDIN nr. 5.211 din 2 octombrie 2018privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 11 octombrie 2018    În baza prevederilor art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă prin Direcția învățare pe tot parcursul vieții din cadrul Ministerului Educației Naționale și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 2 octombrie 2018.Nr. 5.211.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRU de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ