ORDIN nr. 1.081 din 13 mai 2020pentru prelungirea termenului de valabilitate a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020    În conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și ale art. 12 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. DMRC/149.011/13.05.2020 al Direcției managementului resurselor cinegetice,ținând cont de Avizul nr. 3/2020 al Consiliului Național de Vânătoare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  ARTICOL UNIC(1) Începând cu data de 14 mai 2020 se prelungește cu 60 de zile termenul de valabilitate a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 14 mai 2019. (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Costel Alexe
    București, 13 mai 2020.Nr. 1.081.-----