ORDIN nr. 807 din 13 mai 2020pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. NT 2.328 din 13 mai 2020,având în vedere:– prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 3 lit. n) și q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Institutul Național de Sănătate Publică coordonează și monitorizează la nivel național întreaga activitate de prelevare de probe și testare pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, colectează toate datele despre rezultatele probelor, fiind singura instituție abilitată să raporteze datele oficiale Ministerului Sănătății și altor autorități naționale și internaționale.  +  Articolul 2Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București organizează recoltarea și transportul probelor prelevate la unitățile sanitare sau în alte locații și testarea acestora de către unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19, prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități de specialitate, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare.  +  Articolul 3Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București au obligația de a verifica zilnic raportările realizate în platforma alerte.ms.ro de la unitățile de specialitate și raportează Institutului Național de Sănătate Publică numărul de probe repartizate unităților de specialitate in vederea prelucrării acestora, precum și unitățile în cauză și orice probleme identificate.  +  Articolul 4(1) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București se vor adresa prioritar către cea mai apropiată unitate de specialitate care realizează testarea RT-PCR, pe care o contactează cu celeritate în vederea trimiterii probelor. (2) În situația în care unitatea de specialitate prevăzută la alin. (1) nu are capacitate de testare, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București vor contacta cu celeritate Institutul Național de Sănătate Publică în scopul redirecționării către o altă unitate de specialitate inclusă în program, astfel încât toate probele prelevate să fie prelucrate în maximum 24 de ore.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Nelu Tătaru
    București, 13 mai 2020.Nr. 807.-----