ORDIN nr. 805 din 12 mai 2020privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și pentru modificarea și completarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.264 din 12.05.2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 361/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de stat- mii lei -
  Credite de angajament pentru trimestrul I 2020Credite bugetare pentru trimestrul I 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:632.183632.183
  Programul național de vaccinare249.385249.385
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare139.117139.117
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV213.547213.547
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei29.28729.287
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței847847
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă15851585
  III. Programul național de securitate transfuzională51.60551.605
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:78.41378.413
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin6.3686.368
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică2.0972.097
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană37.56637.566
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 16.59616.596
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer10.00010.000
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D4.3674.367
  Programul național de tratament pentru boli rare1.3331.333
  Programul național de management al registrelor naționale8686
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate13271327
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului19.90819.908
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru trimestrul I 2020785.021785.021
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate145.330145.330
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 20201.010.6131.010.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“ litera C „Activități“, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Activități desfășurate la nivelul unităților de specialitate pentru identificarea virusului SARS COV-2:4.1. testarea de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS COV-2 a persoanelor stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (SARS COV-2) elaborată de INSP, prin CNSCBT sau prin ordin al ministrului sănătății3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2, litera D „Beneficiarii programului“ se modifică și va avea următorul cuprins:D. Beneficiarii programului:1. Persoanele care au calitatea de suspecți, contacți sau simptomatici ai bolilor infecțioase prevăzute în reglementările legale în vigoare și care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:1.1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;1.2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;1.3. sunt în tranzit pe teritoriul României.2. Testarea de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS COV-2 se realizează la toate categoriile de persoane stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (SARS COV-2) sau prin ordin al ministrului sănătății.4. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“ litera E „Indicatori de evaluare“ punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS COV-2 efectuate: 617.560;5. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează:“, subpunctul 4.37 se modifică și va avea următorul cuprins: 4.37. S.C. MEDLIFE - S.A., București, cu două puncte de lucru:4.37.1. laborator de biologie moleculară MedLife București;4.37.2. laborator de biologie moleculară MedLife Sf. Gheorghe;6. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează:“, după subpunctul 4.65 se introduc 21 de noi subpuncte, subpunctele 4.66-4.86, cu următorul cuprins:4.66. Direcția de Sănătate Publică Bacău;4.67. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;4.68. TEO HEALTH - S.A. - Spitalul «Sf. Constantin» - Brașov;4.69. Spitalul Municipal «Dr. Al. Simionescu» Hunedoara;4.70. Direcția de Sănătate Publică Suceava;4.71. Spitalul Municipal de Urgență Roman;4.72. Spitalul Județean de Urgență Vaslui;4.73. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu;4.74. Spitalul Orășenesc Mioveni;4.75. Spitalul Județean de Urgență Bacău;4.76. Spitalul Municipal «Dr. Pop Mircea» Marghita;4.77. Direcția de Sănătate Publică Buzău;4.78. Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei Lugoj;4.79. Spitalul Județean de Urgență Deva;4.80. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați; 4.81. Spitalul Municipal Onești;4.82. Direcția de Sănătate Publică Constanța;4.83. AMS Laborator Genetic, București;4.84. Direcția de Sănătate Publică Olt;4.85. Spitalul Județean de Urgență «Mavromati» Botoșani; 4.86. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.NOTĂ: Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de Sindrom Respirator Acut Sever determinat de noul coronavirus SARS COV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS COV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.7. În anexa nr. 5, la capitolul IV „Programe naționale de boli netransmisibile“ titlul IV.2 „Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică“ litera E „Unități de specialitate care implementează programul“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. activitatea 1: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, județul Dolj;8. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera E punctul 2, după subpunctul 2.30 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.31, cu următorul cuprins: 2.31. Spitalul de Psihiatrie Nucet Bihor;9. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera E, punctul 4, după subpunctul 4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3, cu următorul cuprins:4.3. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gh. Preda», Sibiu;10. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera E, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. activitatea 4: Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gh. Preda», Sibiu;
   +  Articolul IISe prelungește aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 12 mai 2020.Nr. 805.----