ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 7 mai 2020privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 12 mai 2020  În temeiul prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit căruia Președintele României a prelungit cu 30 de zile starea de urgență și prin care se mențin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr. 195/2020,ținând cont de evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel mondial și declararea „Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,luând în considerare necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației,ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivel național, evoluție ce reclamă acțiuni concrete în sensul diminuării efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice, de riscul blocării activității întreprinderilor mici și mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, de riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie,ținând cont de faptul că România se confruntă cu o urgență majoră cauzată de pandemia de SARS-CoV-2 și cu lipsă de mijloace pentru prevenirea răspândirii pandemiei și tratarea persoanelor afectate de virus,având în vedere necesitatea asigurării medicamentelor, echipamentelor de protecție, altor dispozitive sau echipamentelor medicale și materialelor sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea SARS-CoV-2,în considerarea faptului că România trebuie să dispună în regim de urgență de materialele necesare destinate tratării persoanelor afectate și a celor care prezintă risc de infectare, precum și persoanelor implicate în activitățile de prevenție și combatere a pandemiei de SARS-CoV-2,având în vedere necesitatea prelungirii efectelor facilitării procedurilor necesare operatorilor economici de avizare/autorizare în vederea producerii de materiale, componente, echipamente și dispozitive medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv de biocide pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, astfel încât să se protejeze afacerile și sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă,în vederea asigurării, în cel mai scurt timp posibil, a necesarului de echipamente de protecție, altor dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea SARS-CoV-2 și pentru sprijinirea operatorilor economici care produc astfel de bunuri, se propune prelungirea valabilității avizelor/autorizațiilor obținute, pe perioada stării de urgență decretate, în baza art. 10 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, în vederea producerii de materiale, componente, echipamente și dispozitive medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv de biocide, statul fiind obligat să ia măsuri pentru protejarea economiei și a persoanelor în contextul pandemiei.Având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.  +  Articolul IILa articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;  +  Articolul IIIDocumentele emise pe perioada stării de urgență, în baza dispozițiilor art. 10 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, de către Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, la solicitarea operatorilor economici, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, sunt valabile douăsprezece luni de la data emiterii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 7 mai 2020.Nr. 67.-----