ORDIN nr. 743/523/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 743 din 6 mai 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 523 din 30 aprilie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 7 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.888/2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.737 din 30.04.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 196 și 197 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 331 și 545 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  331W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24114,13050030,601166
  ……………
  545W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24102,956500114,13050030,601166
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 686 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 687-697, cu următorul cuprins:
  687W66438003J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINA AUROBINDO 250 mgCOMPR. FILM.250 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,3830000,5180000,000000
  688W66439003J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINA AUROBINDO 500 mgCOMPR. FILM.500 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,5610000,7580000,000000
  689W66461007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 100 mgCAPS.100 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF72,4785713,3500000,000000
  690W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF14,6600006,3000000,000000
  691W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2771421,7257140,000000
  692W66225001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZPR2485,79708395,1087500,000000
  693W65177002J05AF01ZIDOVUDINUMRETROVIR 10 mg/mlSOL. ORALĂ10 mg/mlVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 200 ML SOL. ORALĂ + 1 ADAPTOR DE DOZARE + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ DE 1 MLPRF146,17000060,3900000,000000
  694W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR1884,016000968,156400686,073600
  695W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1432,914400476,455200386,084800
  696W66182001J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 6 ML SOL. INJ.PR1223,704000248,415600218,244400
  697W66182006J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 48 ML SOL. INJ.PR11.759,4496001.922,3808001.315,229200
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 85, 86 și 181 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 191 se introduc două noi poziții, pozițiile 192 și 193, cu următorul cuprins:
  „192W66438003J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINA AUROBINDO 250 mgCOMPR. FILM.250 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,3830000,5180000,000000
  193W66439003J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINA AUROBINDO 500 mgCOMPR. FILM.500 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,5610000,7580000,000000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 575 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 25-28, 315, 316 și 581 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  25W61246002L01AX03TEMOZOLOMIDUMBRASTORYN 140 mgCAPS.140 mgNEOLA PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 PLICURI DIN HÂRTIE CU UN STRAT LINIAR DE POLIETILENĂ CU DENSITATE SCĂZUTĂ (STRATUL EXTERIOR) ȘI AL-COPOLIMER ETILENĂ-ACID ACRILIC (STRATUL INTERIOR) X 1 CAPS.PR572,03840087,6792009,336800
  26W59615003L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMODAL 140 mgCAPS.140 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 5 CAPS. AMBALATE INDIVIDUAL ÎN PLICURIP-RF/R572,03840087,67920051,240800
  27W61813002L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDA ACCORD 140 mgCAPS.140 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 5 PLICURI DIN PET/AL/PE X 1 CAPS.PR572,03840087,6792008,496800
  28W61246001L01AX03TEMOZOLOMIDUMBRASTORYN 140 mgCAPS.140 mgNEOLA PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 5 CAPS.PR572,03840087,6792009,336800
  ……………….
  315W64409001L01XE15VEMURAFENIBUM**1 ΩZELBORAFCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PENTRU UNITĂȚI DOZATE 56 X 1 COMPR. FILMPR5699,605000109,2508920,000000
  316W58517001L01XE15VEMURAFENIBUM**1 ΩZELBORAFCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PENTRU UNITĂȚI DOZATE 56 X 1 COMPR. FILMPR5699,605000109,2508920,000000
  ………………….
  581W65712002L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDA ACCORD 140 mgCAPS.140 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 5 PLICURI DIN PET/AL/PE X 1 CAPS.PR572,03840087,6792008,496800
  8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 684 se introduc trei noi poziții, pozițiile 685-687, cu următorul cuprins:
  „685W66251001L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDE SUN 140 mgCAPS.140 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. AL/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 5 X 1 CAPS.PR560,03200073,0660000,000000
  686W66249001L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDE SUN 20 mgCAPS.20 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. AL/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 5 X 1 CAPS.PR58,38800010,9720000,000000
  687W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10.000 unități/flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10.000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.PR52.783,7560003.041,9280000,000000“
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 92 și 93 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „92W64669002A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM) **JANUMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,4139283,0521420,000000
  93W53295002A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM) **JANUMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.P-RF282,4139283,0521420,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 41 se introduc patru noi poziții, pozițiile 42-45, cu următorul cuprins:
  „42W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR1884,016000968,156400686,073600
  43W66182001J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 6 ML SOL. INJ.PR1223,704000248,415600218,244400
  44W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1432,914400476,455200386,084800
  45W66182006J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 48 ML SOL. INJ.PR11.759,4496001.922,3808001.315,229200“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 41 se introduc patru noi poziții, pozițiile 42-45, cu următorul cuprins:
  „42W66182001J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 6 ML SOL. INJ.PR1223,704000248,415600218,244400
  43W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR1884,016000968,156400686,073600
  44W66182006J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 48 ML SOL. INJ.PR11.759,4496001.922,3808001.315,229200
  45W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1432,914400476,455200386,084800“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.25 „Boala Castelman“, după poziția 2 se introduc două noi poziții, pozițiile 3 și 4, cu următorul cuprins:
  „3W66521001L04AC11SILTUXIMABUM**1SYLVANT 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgEUSA PHARMA (NETHERLANDS) B.V.OLANDAFLACON DE STICLĂ TIP 1 DE 8 ML CU ÎNCHIDERE ELASTOMERICĂ ȘI SIGILIU DE ALUMINIU CU CAPAC FLIP-OFF CE CONȚINE 100 MG DE SILTUXIMABPRF12.151,6900002.383,5000000,000000
  4W66522001L04AC11SILTUXIMABUM **1SYLVANT 400 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.400 mgEUSA PHARMA (NETHERLANDS) B.V.OLANDAFLACON DE STICLĂ TIP 1 DE 30 ML CU ÎNCHIDERE ELASTOMERICĂ ȘI SIGILIU DE ALUMINIU CU CAPAC FLIP-OFF CE CONȚINE 400 MG DE SILTUXIMABPRF18.516,8300009.321,5100000,000000“
  13. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 105 se introduc două noi poziții, pozițiile 106 și 107, cu următorul cuprins:
  „106W66497003M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM **ACTONEL SĂPTĂMÂNAL 35 mgCOMPR. FILM.35 mgTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 4 COMPR. FILM.P-6L43,4710004,6920006,633000
  107W65841001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM) **ACID ALENDRONIC/COLECALCIFEROL ACCORD 70 mg/5.600 UICOMPR.70 mg/5.600 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L45,5470007,4970003,365500“
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 11 se abrogă. 15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 115 și 331 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  115W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24102,956500114,13050030,601166
  ………………
  331W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24102,956500114,13050030,601166
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 396 se introduc opt noi poziții, pozițiile 397-404, cu următorul cuprins:
  397W66461007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 100 mgCAPS.100 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF72,4785713,3500000,000000
  398W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF14,6600006,3000000,000000
  399W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2771421,7257140,000000
  400W66225001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2485,79708395,1087500,000000
  401W66182001J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 6 ML SOL. INJ.PR1223,704000248,415600218,244400
  402W66182006J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 48 ML SOL. INJ.PR11.759,4496001.922,3808001.315,229200
  403W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR1884,016000968,156400686,073600
  404W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1432,914400476,455200386,084800
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 129 se introduc trei noi poziții, pozițiile 130-132, cu următorul cuprins:
  „130W66461007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 100 mgCAPS.100 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF72,4785713,3500000,000000
  131W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF14,6600006,3000000,000000
  132W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2771421,7257140,000000“
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziția 16 se abrogă.19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 260 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 261-267, cu următorul cuprins:
  „261W66461007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 100 mgCAPS.100 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF72,4785713,3500000,000000
  262W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF14,6600006,3000000,000000
  263W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2771421,7257140,000000
  264W66182006J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 48 ML SOL. INJ.PR11.759,4496001.922,3808001.315,229200
  265W66182003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 12 ML SOL. INJ.PR1432,914400476,455200386,084800
  266W66182001J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 6 ML SOL. INJ.PR1223,704000248,415600218,244400
  267W66182005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**CUTAQUIG 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 24 ML SOL. INJ.PR1884,016000968,156400686,073600“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant de celule pancreatice“, poziția 9 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 166 se introduc trei noi poziții, pozițiile 167-169, cu următorul cuprins:
  „167W66461007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 100 mgCAPS.100 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF72,4785713,3500000,000000
  168W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF14,6600006,3000000,000000
  169W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2771421,7257140,000000“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 78 și 131 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  78W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24102,956500114,13050030,601166
  ………………..
  131W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24102,956500114,13050030,601166
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 151 se introduc patru noi poziții, pozițiile 152-155, cu următorul cuprins:
  „152W66461007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 100 mgCAPS.100 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF72,4785713,3500000,000000
  153W66462001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 150 mgCAPS.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 1 CAPS.PRF14,6600006,3000000,000000
  154W66460007J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL AUROBINDO 50 mgCAPS.50 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC TRANSPARENT/PVDC-AL X 7 CAPS.PRF71,2771421,7257140,000000
  155W66225001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZPR2485,79708395,1087500,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna mai 2020.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----