HOTĂRÂRE nr. 352 din 30 aprilie 2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 6 mai 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 1 „Unitățile administrativ-teritoriale din zona Munților Apuseni, pentru care se propun măsuri de sprijinire a dezvoltării economico-sociale“ la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 22 mai 1996, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea „Județul Cluj Comune“, după poziția nr. 13 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 14 și 15, cu următorul cuprins: 14. Negreni15. Căpușu Mare2. La secțiunea „Județul Hunedoara Orașe“, după poziția nr. 1 se introduce o poziție nouă, poziția nr. 2, cu următorul cuprins: 2. Geoagiu3. La secțiunea „Județul Hunedoara Comune“, poziția „10. Geoagiu“ se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 352.-----