ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 30 aprilie 2020pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 5 mai 2020  Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României în contextul epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pentru care a fost stabilită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu și lung, asupra grupurilor vulnerabile,luând în considerare prevederile din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, în special cele care privesc activitatea serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, publice și private, precum și pentru alte categorii vulnerabile, care determină necesitatea adoptării unor măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 10 din această ordonanța militară cu privire la salarizarea personalului din centrele rezidențiale, aflat în izolare preventivă la locul de muncă,având în vedere măsurile adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu modificările și completările ulterioare, care vizează prelungirea acordării unor concedii destinate părinților cu copii în întreținere,întrucât aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și pentru reglementarea unor măsuri suplimentare de protecție socială pe perioada stării de urgență decretate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, sunt beneficiare ale concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani prevăzut la art. 31 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, drepturile aferente acestui concediu se continuă pe toată durata stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, și în situația în care copilul a împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 7 ani în această perioadă.(2) Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, beneficiază de concediul de acomodare și de indemnizația lunară prevăzute la art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drepturile aferente acestui concediu se asigură pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 și în situația în care perioada maximă de concediu prevăzută de lege s-a finalizat în perioada acestei stări de urgență. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 2Pentru personalul prevăzut la art. 10 din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, pe toată perioada de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, drepturile salariale se acordă, indiferent de timpul efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 59.-----