HOTĂRÂRE nr. 337 din 30 aprilie 2020privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2020-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 4 mai 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 167 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Planul național de paturi pentru perioada 2020-2022, după cum urmează:a) pentru anul 2020, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 119.579;b) pentru anul 2021, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 119.579;c) pentru anul 2022, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 119.579.(2) Numărul total de paturi la nivel național prevăzut la alin. (1) include paturile din secțiile de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute, respectiv pentru afecțiuni cronice.(3) Numărul total de paturi la nivel național prevăzut la alin. (1) include și paturile din sanatorii și preventorii.(4) Numărul total de paturi aprobat la nivel național prevăzut la alin. (1) nu include numărul de paturi aprobate pentru pacienții care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, precum și numărul de paturi din penitenciarele spital.  +  Articolul 2Detalierea pe județe, respectiv pentru municipiul București a numărului total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea prealabilă a ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, respectiv a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3(1) Numărul total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă numărul maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu spitalele publice, indiferent de subordonare, cu spitalele private, precum și cu sanatoriile și preventoriile din România, în condițiile prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare.(2) Numărul de paturi aprobate pentru pacienții care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, precum și numărul de paturi din penitenciarele-spital se contractează separat cu casele de asigurări de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 337.-----