ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 1 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 iunie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 8 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"În situaţii excepţionale Guvernul poate, prin hotărâre, sa îi suspende sau sa îi revoce din funcţie pe membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi sa numească o comisie interimara compusa din 3-5 experţi de la instituţiile publice competente, care va îndeplini atribuţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare până la adoptarea de către Parlament a unei hotărâri cu privire la componenta nominală a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare."2. La articolul 10 alineatul 3, litera c) va avea următorul cuprins:"c) prin revocare;"PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministru de stat,preşedintele Consiliuluide CoordonareEconomico-Financiară,Mircea Ciumarap. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de statMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministrul apărării naţionale,Ion Bogdan Tudoran,secretar de stat-----------