ORDIN nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.55 din 30 aprilie 2014
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 107 din 9 iulie 2014
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI Nr. 2587/C din 23 iulie 2014
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII Nr. 10357 din 12 august 2014
 • SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE Nr. 210 din 21 august 2014
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE Nr. 496 din 25 august 2014
 • SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ Nr. 831 din 2 septembrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014  Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) lit. d), e) și g) și ale art. 40 alin. 1 lit. b), c), e) și g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) și (3) și art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 lit. d) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată,pentru aplicarea art. 6^1 din Legea nr. 446/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul justiției, directorul Serviciului Român de Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorul Serviciului de Protecție și Pază emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă baremele medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul 2(1) Pe perioada școlarizării în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, înainte de absolvire sau până la primirea primului grad, elevii și studenții se expertizează după criteriile specifice instituției beneficiare de către comisiile de expertiză medico-militare aparținând instituțiilor din care fac parte unitățile de învățământ menționate, iar avizarea deciziilor medicale se face de către comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, după caz.(2) La solicitarea scrisă și argumentată a persoanei expertizate sau la solicitarea structurilor implicate în activitatea de expertiză medico-militară, cu aprobarea președintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară și/sau a șefului/directorului direcției medicale, după caz, expertiza medico-militară se efectuează la comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar/spitalul care monitorizează pacientul.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin aplicabile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se aplică în mod corespunzător și pentru încadrarea funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției și celelalte unități subordonate acestuia.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) grupa a 2-a din "Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii față de îndeplinirea serviciului militar", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.72/2002*), cu modificările și completările ulterioare;b) anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 374/2003*) privind metodologia examinării medicale și baremele pentru încadrarea personalului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, precum și a candidaților care urmează să susțină examenul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne; Notă *) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 374/2003 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.c) art. 19 din Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.124/267/6.478/2012 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2013;d) orice alte dispoziții ale Serviciului Român de Informații contrare prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6(1) Anexele nr. 1**) și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  **) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  (2) Anexa nr. 2 nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică exclusiv Serviciului Român de Informații.
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul justiției,
  Robert Marius Cazanciuc
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  George-Cristian Maior
  Directorul Serviciului de Informații Externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Marcel Opriș
  Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
  Lucian-Silvan Pahonțu
   +  Anexa nr. 1ANEXAprivind baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admitereaîn unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și desecuritate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiilede învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentruocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmeazăa fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilorîn serviciu/funcționarilor publici cu statut special în sistemul administrației penitenciare- (anexa nr. 1)