ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 mai 2000pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"La numirea în funcţii se va respecta principiul potrivit căruia ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii sa nu fie subordonaţi altora cu grade mai mici. Excepţie de la acest principiu pot face cadrele militare care nu au studii superioare de specialitate şi care se subordonează celor care au o astfel de pregătire, precum şi cadrele militare aparţinând Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe."p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Sorin FrunzaverdeMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Directorul Serviciului Romande Informaţii,Mircea Ghiordunescup. Directorul Serviciului deInformaţii Externe,Constantin Rotaru--------