HOTĂRÂRE nr. 321 din 23 aprilie 2020pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și al Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDupă alineatul (5) al articolului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), activitatea atașaților pe probleme de muncă și sociale din cadrul misiunilor diplomatice ale României care încetează în perioada în care este instituită starea de urgență pe teritoriul României se prelungește pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la încetarea stării de urgență, prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Răzvan-Codruț Pop,
  consilier de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 321.-----