LEGE nr. 51 din 27 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 38, după alineatul (4^2) se introduce un nou alineat, alineatul (4^3), cu următorul cuprins:(4^3) Prin excepție de la prevederile alin. (4), personalul din sistemul sanitar care ocupă funcțiile de farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician și psiholog, potrivit anexei nr. II, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.2. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a), numerele curente 16-21 ale tabelului de la litera a.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  16Farmacist primar*1)S68552,74
  17Farmacist specialistS65912,64
  18FarmacistS55492,22
  19Farmacist rezident anul IIIS54412,18
  20Farmacist rezident anul IIS53882,16
  21Farmacist rezident anul IS53342,13
  3. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a), numerele curente 7-9 ale tabelului de la litera a.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  7Farmacist primar*1)S89113,56
  8Farmacist specialistS85673,43
  9FarmacistS63672,55
  4. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a), numerele curente 11-16 ale tabelului de la litera a.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  11Farmacist primar*1)S73142,93
  12Farmacist specialistS70322,81
  13Farmacist rezident anul IIIS58062,32
  14Farmacist rezident anul IIS57492,30
  15Farmacist rezident anul IS56932,28
  16FarmacistS59202,37
  5. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a), numerele curente 7-9 ale tabelului de la litera a.4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  7Farmacist primar*1)S65112,60
  8Farmacist specialistS62612,50
  9FarmacistS52712,11
  6. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b), numerele curente 1-4 și 11-14 ale tabelului de la litera b.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicalăS60822,43
  2Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS53542,14
  3Biolog, biochimist, chimist, fizicianS49041,96
  4Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutantS45431,82
  ………………………………………..
  11Psiholog principalS60822,43
  12Psiholog specialistS53542,14
  13Psiholog practicantS49561,98
  14Psiholog stagiarS45431,82
  7. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b), tabelul de la litera b.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorAnatomia patologică și medicina legală
  Salariul de bază - lei Gradația 0Coeficient
  Anul 2022
  1Biolog, biochimist, chimist; principal Fizician, principal, expert în fizică medicalăS79083,16
  2Biolog, biochimist, chimist; specialist Fizician, specialist, fizician medicalS69602,78
  3Biolog, biochimist, chimist, fizicianS63762,55
  4Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutantS59052,36
  5Psiholog principalS79083,16
  6Psiholog specialistS69602,78
  7Psiholog practicantS64432,58
  8Psiholog stagiarS59052,36
  8. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b), numerele curente 7-10 ale tabelului de la litera b.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  7Psiholog principalS64902,60
  8Psiholog specialistS57122,28
  9Psiholog practicantS52882,12
  10Psiholog stagiarS48471,94
  9. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b), numerele curente 1-4 și 11-14 ale tabelului de la litera b.4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicalăS57932,32
  2Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS50982,04
  3Biolog, biochimist, chimist, fizicianS48001,92
  4Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutantS45431,82
  ………………………………………..
  11Psiholog principalS57932,32
  12Psiholog specialistS50982,04
  13Psiholog practicantS48001,92
  14Psiholog stagiarS45431,82
   +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2020.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN
  București, 27 aprilie 2020.Nr. 51.-----