ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020  De acord
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și art. 3 alin. (3) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 21 din 27 aprilie 2020,pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct. 3 și 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară:  +  Articolul 1(1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos.(2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art. 1 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare;b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;d) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.(3) În intervalele orare 7,00-11,00 și 19,00-22,00 circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art. 1 alin. (3) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare;b) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;c) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.(4) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare.(5) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2(1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 7,00-11,00 și 19,00-22,00.(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3(1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020 până la data de 11 mai 2020 inclusiv.(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu data de 3 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.(4) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile, începând cu data de 5 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.(5) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(4) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.  +  Articolul 4(1) Pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate destinatarilor de personalul Companiei Naționale Poșta Română - S.A. prin introducerea în cutia poștală sau, în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu excepția actelor de procedură.(2) Companiei Naționale Poșta Română - S.A. îi revine obligația stabilirii cadrului instituțional și răspunderea pentru modul în care se desfășoară activitatea prevăzută la alin. (1).(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I, își încetează aplicabilitatea:a) prevederile art. 2 și art. 3 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, cu modificările ulterioare;b) prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 1;b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, pentru măsura prevăzută la art. 2;c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art. 3;(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-3 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  București, 27 aprilie 2020.Nr. 10.----