ORDIN nr. 689 din 27 aprilie 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.532/2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 26 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  mii lei
  Programele naționale de sănătate publicăBuget de stat
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:369.817297.774
  Programul național de vaccinare183.041110.998
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare38.34938.349
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV137.833137.833
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei10.33910.339
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței255255
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă607607
  III. Programul național de securitate transfuzională23.93623.936
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care: 31.80131.801
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin3.3413.341
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică652652
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană19.40519.405
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 5.5975.597
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer2.1202.120
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D417417
  Programul național de tratament pentru boli rare183183
  Programul național de management al registrelor naționale8686
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate416416
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului5.0845.084
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2020431.661359.618
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate290.690362.733
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 2020802.613802.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea 2019-nCOV efectuate: 155.165;3. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G „Unități de specialitate care implementează:“, după subpunctul 4.60 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 4.61-4.64, cu următorul cuprins:4.61. Spitalul Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad;4.62. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța;4.63. Direcția de Sănătate Publică Teleorman;4.64. Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț.NOTĂ: Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 27 aprilie 2020.Nr. 689.-----