HOTĂRÂRE nr. 315 din 23 aprilie 2020privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 24 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință“, după poziția 157 se introduce o nouă poziție, poziția 158, cu următorul cuprins:
  158.BENRALIZUMABUM**R03DX10
  2. Sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“ se modifică și se completează după cum urmează:a) poziția 200 se abrogă;b) după poziția 238 se introduc două noi poziții, pozițiile 239 și 240, cu următorul cuprins:
  239.RIVAROXABANUM (concentrația 15 mg și 20 mg)**^ΩB01AF01
  240.APIXABANUM**^ΩB01AF02
  3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se modifică și se completează după cum urmează:a) la punctul G1 „Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)“, după poziția 15 se introduce o nouă poziție, poziția 16, cu următorul cuprins:
  16.SACUBITRILUM/VALSARTANUM**^ΩC09DX04
  b) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D“, poziția 17 se abrogă;c) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D“, după poziția 17 se introduce o nouă poziție, poziția 18, cu următorul cuprins:
  18.SOFOSBUVIRUM VELPATASVIRUM VOXILAPREVIRUM**^1βJ05AP56
  d) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D“, nota de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie, boli infecțioase, nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice), gastroenterologie pediatrică și pediatrie cu supraspecializare/competență/atestat în gastroenterologie pediatrică.“;e) la punctul G7 „Ciroza hepatică“, poziția 21 se abrogă;f) la punctul G7 „Ciroza hepatică“, după poziția 21 se introduce o nouă poziție, poziția 22, cu următorul cuprins:
  22.SOFOSBUVIRUM VELPATASVIRUM VOXILAPREVIRUM**^1βJ05AP56
  g) la punctul G7 „Ciroza hepatică“, nota de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie, boli infecțioase, nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice), gastroenterologie pediatrică și pediatrie cu supraspecializare/competență/atestat în gastroenterologie pediatrică.;h) la punctul G11 „Epilepsie“, după poziția 12 se introduce o nouă poziție, poziția 13, cu următorul cuprins:
  13.BRIVARACETAMUM**^ΩN03AX23
  i) la punctul G17 „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)“, nota de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie, boli infecțioase, pediatrie sau medicină internă, iar pentru medicamentul prevăzut la poziția 6 și de către medicul în specialitatea pneumologie.j) la punctul G18 „Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever și artrita juvenilă“, poziția 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  4.Methotrexatum [sol. inj. în seringă preumplută, sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut, cpr. film, sol. orală]L01BA01
  k) punctul G22 „Boli endocrine (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă)“ se modifică și va avea următorul cuprins:  + 
  G22 Boli endocrine și metabolice (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă, hipercolesterolemie heterozigotă familială și nonfamilială, hipofosfatemia X-linkata, tulburări ale ciclului ureic)
  1.BromocriptinumG02CB01
  2.Cabergolinum**G02CB03
  3.Pegvisomantum**^1H01AX01
  4.DesmopressinumH01BA02
  5.Octreotidum**^1H01CB02
  6.Lanreotidum**^1H01CB03
  7.FludrocortisonumH02AA02
  8.PrednisolonumH02AB06
  9.PrednisonumH02AB07
  10.HydrocortisonumH02AB09
  11.LevothyroxinumH03AA01
  12.Kalii iodidumH03CA01
  13.Pasireotidum**H01CB05
  14.Teriparatidum**H05AA02
  15.Alirocumabum**^ΩC10AX14
  16.Denosumab (Prolia)**M05BX04
  17.Burosumabum**^1)ΩM05BX05
  18.Natrii Phenylbutyrate**A16AX03
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie, cu excepția medicamentului prevăzut la poziția 15 pentru care tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie, medicină internă, diabet și boli de nutriție, a medicamentului prevăzut la poziția 16 pentru care tratamentul se inițiază și de către medicul în specialitatea reumatologie și a medicamentelor prevăzute la pozițiile 17 și 18 pentru care tratamentul se inițiază și de către medicul în specialitatea pediatrie.;
  l) punctul G26 „Glaucom“ se modifică și va avea următorul cuprins:  + 
  G26 Boli degenerative ale ochiului (glaucom și boli maculare)
  1.DorzolamidumS01EC03
  2.BrinzolamidumS01EC04
  3.TimololumS01ED01
  4.BetaxololumS01ED02
  5.CarteololumS01ED05
  6.Combinații (bimatoprostum + timololum)S01ED51
  7.Combinații (dorzolamidum + timololum)S01ED51
  8.Combinații (latanoprostum + timololum)S01ED51
  9.Combinații (travoprostum + timololum)S01ED51
  10.LatanoprostumS01EE01
  G26 Boli degenerative ale ochiului (glaucom și boli maculare)
  11.BimatoprostumS01EE03
  12.TravoprostumS01EE04
  13.Combinații (Brinzolamidum + Timololum)^**S01ED51
  14.Afliberceptum^**ΩS01LA05
  15.Tafluprostum^**ΩS01EE05
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.;
  m) la subpunctul G31a „Boala cronică inflamatorie intestinală“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  4.USTEKINUMABUM**^1) (concentrația 90 mg)L04AC05
  n) nota de final se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ: Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni, inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție făcând medicamentele din G1 «Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha)» pozițiile 2-7 și 9, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie. Medicamentul corespunzător poziției 16 de la punctul G1 se adresează pacienților adulți cu insuficiență cardiacă cronică, indiferent de clasa Nyha.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solventul.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^β) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^Ω) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.
  4. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează: a) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, poziția 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
  10.Methotrexatum (sol. inj./perf., conc. pt. sol. inj./perf., cpr. film, sol. orală)L01BA01
  b) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 134 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 135-143, cu următorul cuprins:
  135.MIDOSTAURINUM ^**1ΩL01XE39
  136.ARSENICUM TRIOXIDUM^**1L01XX27
  137.REGORAFENIBUM^**1L01XE21
  138.ATEZOLIZUMAB^**1L01XC31
  139.CABOZANTINIBUM^**1)ΩL01XE26
  140.RIBOCICLIBUM^**1)ΩL01XE42
  141POMALIDOMIDUM^**1L04AX06
  142ALECTINIB^**1ΩL01XE36
  143DINUTUXIMAB BETA^**1L01XC16
  c) la punctul P4 „Programul național de boli neurologice“, la Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 7 se introduc trei noi poziții, pozițiile 8-10, cu următorul cuprins:
  8.Peginterferon beta 1a^**1L03AB13
  9.OCRELIZUMAB^**1ΩL04AA36
  10.FINGOLIMODUM^**1ΩL04AA27
  d) la punctul P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
  29.EXENATIDUM^**A10BJ01
  e) la punctul P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 45 se introduce o nouă poziție, poziția 46, cu următorul cuprins:
  „46.SEMAGLUTIDUM^**A10BJ06“
  f) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subpunctul P6.25 „Boala Castelman“ se introduc trei noi subpuncte, subpunctele P6.26-P6.28, cu următorul cuprins:P6.26 Mucopolizaharidoza Tip IVA
  1.ELOSULFASE ALFA^**A16AB12
  P6.27 Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc
  1.DARVADSTROCEL ^**1)ΩL04AX08
  2.VELMANAZA ALFA^**1)ΩA16AB15
  3.CERLIPONASUM ALFA^**1)ΩA16AB17
  P6.28 Limfangioleiomiomatoză
  1.SIROLIMUS ^**L04AA10
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2020.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Răzvan-Codruț Pop,
  consilier de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 315.----