LEGE nr. 88 din 10 mai 2000pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilităţii cu privire la refugiati, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 29 mai 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Acordul european asupra transferului responsabilităţii cu privire la refugiati, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, în virtutea art. 14 paragraful 1, coroborat cu anexa la acordul european, se vor formula următoarele rezerve:1. În ceea ce priveşte transferul responsabilităţii potrivit art. 2 paragraful 1, acesta nu va avea loc atunci când statul român a autorizat refugiatul sa rămână pe teritoriul sau pentru o durată care depăşeşte valabilitatea titlului de călătorie, exclusiv în scop de studii sau de pregătire.2. Statul român nu va accepta o cerere de readmisie prezentată în baza dispoziţiilor art. 4 paragraful 2.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUCONSILIUL EUROPEINr. 107ACORD 107 16/10/1980