RECTIFICARE nr. 614 din 10 aprilie 2020referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 614/2020
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 23 aprilie 2020    În Ordinul ministrului sănătății nr. 614/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 13 aprilie 2020, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 4, la subpct. 4.47, în loc de: „București“ se va citi: „Timișoara“. – ----