ORDIN nr. 4.135 din 21 aprilie 2020privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 23 aprilie 2020    Având în vedere: – prevederile art. 94 alin. (2) lit. c) și e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020;– prevederile art. 49 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2020;– prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția minorități, Direcția tehnologia informației și comunicației, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 21 aprilie 2020.Nr. 4.135.  +  ANEXĂINSTRUCȚIUNEpentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prinînvățare on-line