ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 9 aprilie 2020pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 aprilie 2020  Având în vedere faptul că gestionarea crizelor consulare este una dintre atribuțiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe, care necesită asigurarea finanțării,pornind de la măsurile impuse de o serie de state în ceea ce privește restricționarea circulației persoanelor în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum și de la efectul acestor măsuri asupra cetățenilor români blocați pe teritoriul acestora,luând în considerare atribuțiile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de acordare a protecției consulare cetățenilor români în situații de criză consulară,având în vedere necesitatea unei reglementări uniforme care să instituie norme clare referitoare la asigurarea finanțării acțiunilor de gestionare a crizelor consulare, pentru acordarea protecției consulare cetățenilor români în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv în perioada imediat următoare, în condițiile în care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, reglementează posibilitatea decontării din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a cheltuielilor aferente pentru cetățenii români aflați pe teritoriul altor state numai în ceea ce privește carantina și acoperirea transportului acestora din statele afectate pe teritoriul național,apreciind că reglementarea acestei situații este posibilă doar pe calea unei intervenții normative urgente, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Cheltuielile aferente acordării protecției consulare potrivit prevederilor Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară cetățenilor români care nu pot părăsi teritoriul altor state ca efect al măsurilor de restricționare a circulației adoptate în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv al pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, și care nu dețin mijloace de subzistență, se decontează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 9 aprilie 2020.Nr. 46.-----