ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 45 din 9 aprilie 2020pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 aprilie 2020  În scopul asigurării unui cadru legal pentru continuarea activității Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării de soluționare a petițiilor privind posibile fapte de discriminare, raportat la faptul că la data de 22 aprilie 2020 încetează 7 mandate dintre cele 9 existente la nivelul Colegiului director, inclusiv cel al președintelui și al vicepreședintelui instituției, precum și că pentru soluționarea unei petiții sunt necesare minimum 5 voturi, fapt ce ar duce la existența unui grad ridicat de afectare a interesului public prin imposibilitatea cetățenilor de a beneficia de protecție împotriva discriminării,având în vedere situația actuală de pandemie COVID-19, ce a dus la modificarea activității Parlamentului și, implicit, a comisiilor comune, în sensul că acestea nu se pot reuni, audierea candidaților pentru Colegiul director presupune întrunirea a 6 comisii de specialitate ale Parlamentului. Membrii se numesc prin vot secret în ședința de plen reunit a celor două camere ale Parlamentului. Chiar dacă s-a dezvoltat o procedură de lucru online, în acest moment Parlamentul este în imposibilitatea de a finaliza la termen procedura de numire a membrilor Colegiului director. Această realitate rezultă și din deciziile Biroului permanent al Senatului, respectiv Camerei Deputaților.Faptul că la data de 22 ianuarie 2020 a fost transmisă către Camera Deputaților prin Adresa nr. 26.212 și către Senat prin Adresa nr. 26.213 solicitarea de demarare a procedurii de numire a noilor membri, iar până la acest moment nu s-a realizat procedura de audiere a candidaților,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 24 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) Mandatul membrilor Colegiului director se exercită de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Parlamentului de numire a acestora.(2) Mandatul membrului Colegiului director al Consiliului durează până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Parlamentului de numire a noului membru, dar nu mai mult de 6 luni de la data împlinirii termenului prevăzut de art. 25 alin. (2). (3) Mandatul președintelui și vicepreședintelui Consiliului durează până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Colegiului director prin care au fost aleși noul președinte și noul vicepreședinte al Consiliului, dar nu mai mult de 6 luni de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 22 alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,
  Csaba Ferenc Asztalos
  București, 9 aprilie 2020.Nr. 45.-----