ORDIN nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 25 din 23 ianuarie 2020
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 1.382 din 1 aprilie 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 37 din 5 martie 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.642 din 26 februarie 2020
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 14.297 din 21 februarie 2020
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Nr. 746 din 6 martie 2020
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 20 din 7 februarie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 13 aprilie 2020  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 241.176 din 23 ianuarie 2020 al Direcției generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,în temeiul prevederilor:– art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, coroborat cu art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrul afacerilor interne, ministrul finanțelor publice, președintele Institutului Național de Statistică, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Alexandru Laurențiu Blaga
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Robert-Viorel Chioveanu
   +  ANEXĂNORME TEHNICEprivind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024