ORDIN nr. 1.385 din 2 aprilie 2020privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 10 aprilie 2020  Având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2019, comunicat de către Institutul Național de Statistică și publicat pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la adresa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/populatie_uat-uri.html, se utilizează de către instituțiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2020, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.  +  Articolul 3(1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2020, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. (2) Comunicările se transmit, în format electronic (Excel), însoțite de codurile SIRUTA, și către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, la adresa dpfbl@mdrap.ro.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 2 aprilie 2020.Nr. 1.385.  +  ANEXĂ
  Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
  Nr. crt.Grupe în funcție de numărul de locuitoriComuneOrașeMunicipiiJudețeSectoare ale municipiului BucureștiMunicipiul București
  01234567
  1Cel mult 1.5001.150xxxxx
  21.501-3.0002.2422.391xxxx
  33.001-5.0003.8014.239xxxx
  45.001-10.0006.3297.470xxxx
  510.001-20.00011.409 13.14717.525xxx
  620.001-50.00027.06826.61932.484xxx
  750.001-100.000xx72.023xxx
  8100.001-200.000xx135.732xxx
  9200.001-400.000xx293.504xxx
  10Cel mult 500.000xxx368.532xx
  11Cel puțin 500.001xxx673.447xx
  12sectoare ale municipiului Bucureștixxxx353.699x
  13Municipiul Bucureștixxxxx2.131.034
  -----