ORDIN nr. 1.365/C din 1 aprilie 2020pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2020  În conformitate cu prevederile art. 5^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordinate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 3.146/C/2018 pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 4 septembrie 2018.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  București, 1 aprilie 2020.Nr. 1.365/C.  +  ANEXĂ
  TABEL NOMINAL
  cu valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
  Nr. crt. Norma de hranăCategoriile de persoane private de libertate pentru care se acordăValoare financiară minimă (exclusiv TVA) (lei)Valoare financiară maximă (exclusiv TVA) (lei)
  1.Norma 12C1Supliment pentru zile festive 2,312,43
  2.Norma 15Se acordă persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative. 5,77 7,67
  3.Norma 16Se acordă persoanelor majore reținute, arestate preventiv, aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privată de libertate, aflate în centre de detenție sau centre educative. 4,065,94
  4.Norma 17Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate. 4,065,94
  5.Norma 17ASupliment pentru muncă ușoară și medie: - hrană rece; - hrană caldă 0,61 1,360,692,41
  6.Norma 17BSupliment pentru muncă grea: - hrană rece; - hrană caldă0,791,560,862,66
  7.Norma 17CSupliment antidot 0,571,43
  8.Norma 18Bolnavi și gravide 4,686,91
  9.Norma 18ASupliment pentru gravide Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5-9 inclusiv, sau care au născut și nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naștere). 1,711,95
  10.Norma 18BSupliment Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei, care au născut și alăptează copilul până la 1 an. 2,412,72
  11.Norma 18CSupliment Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulinoterapie până la starea de comă. 0,872,24
  12.Norma 18DSupliment Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA. 2,162,75
  13.Norma 18ESupliment Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, distrofice.1,962,32
  14.Norma 19Se acordă ca hrană rece persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative. 4,674,91
  15.Norma 20Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reținute, arestate preventiv și celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative. 4,374,72
  16.Norma 22Se acordă copiilor în vârstă de la 0-5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție. 3,624,17
  17.Norma 23Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție. 4,795,78
  -----