ORDIN nr. 555 din 3 aprilie 2020privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 7 aprilie 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. NT 456/2020,având în vedere:– prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Toate unitățile sanitare din sistemul public și privat au obligația asigurării acordării îngrijirilor medicale tuturor pacienților, în concordanță cu prevederile planului de măsuri prevăzut la art. 1. Refuzul asigurării acordării îngrijirilor medicale conform atribuțiilor specifice se sancționează conform prevederilor legale.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 533/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 31 martie 2020.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 3 aprilie 2020.Nr. 555.  +  Anexa nr. 1PLAN DE MĂSURIpentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv
  cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a
   +  SPITALE - FAZA I
  Nr. crt.JudețulSpitalul
  1.BrașovSpitalul Clinic de Boli Infecțioase
  2.BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș
  3.BucureștiSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Dr. Victor Babeș
  4.ClujSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
  5.ConstanțaSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
  6.DoljSpitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova
  7.IașiSpitalul de Boli Infecțioase
  8.SuceavaSpitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava
  9.TimișSpitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara
   +  SPITALE - FAZA a II-a
  Nr. crt.JudețulSpitalul
  1.BucureștiInstitutul Marius Nasta
  2.ClujSpitalul Leon Daniello de Pneumologie
  3.ConstanțaSecția Exterioară Agigea a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța
  4.ConstanțaSpitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța
  5.IașiSpitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași
  6.GalațiSpitalul de Pneumoftiziologie Galați
  7.MureșSpitalul Clinic Județean Târgu Mureș
  8.Satu MareSpitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2^1
  ^1) Pentru încadrarea suspecților cu virusul SARS-CoV-2 se utilizează definiția de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) publicată pe site-ul INSP. În funcție de caracteristicile județene, afecțiunile asociate și de posibilitatea asigurării circuitelor separate pentru pacienții suspecți cu virusul SARS-CoV-2 până la confirmarea prin testare, Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pot stabili și alte unități sanitare pentru internarea acestor pacienți.
  Nr.JudețSpital-suport pacienți COVID-19 pozitiv sau suspecțiMaternitate - COVID-19 pozitiv sau suspecțiUnitate dializă pacienți COVID-19 sau suspecți 
  1ALBASpitalul Municipal BlajSpitalul Municipal BlajToate centrele-tură suplimentară 
   Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia - cazuri grave și critice 
  2ARADSecția exterioară de pneumologie - Spitalul Județean de Urgență AradSecție exterioară de Boli infecțioase - Spitalul Județean de Urgență Arad - str. Cicio PopSecții exterioare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Arad – sediu Piața Mihai ViteazuSpitalul Județean de Urgență Arad - secție exterioarăDializa S.C. Avitum Braun - centru local Arad - tură suplimentară 
  Spital Orășenesc IneuSpitalul Județean de Urgență Arad - cazuri grave și critice 
  Locație Expo Arad - spital campanie  
  Spitalul „Medlife Genesys“ Arad  
  3ARGEȘSpitalul Orășenesc „Sf. Spiridon Mioveni“ - corp vechiSpitalul Municipal CâmpulungCentrul de dializă Nephrocare Câmpulung 
  Spitalul Județean de Urgență Pitești - Secția de boli infecțioase 
  Spitalul Municipal Câmpulung - Secția de boli infecțioase și secția de pediatrie Spitalul de Pediatrie Pitești - și urgențe chirurgie pediatrică 
  Spitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice 
  4BACĂUSpital Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca“ OneștiSpital Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca“ OneștiCentrul de dializă Onești 
  Fresenius 
  Nefrocare Onești - centru dedicat 
  Spital Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca“ Onești - cazuri grave și critice 
  5BIHORSpitalul Municipal OradeaSpitalul Municipal OradeaSpitalul Municipal Oradea 
  6BISTRIȚA-NĂSĂUDSpitalul Județean de Urgență BistrițaSpitalul Județean de Urgență BistrițaCentrul de Dializă „Diaverum“ - tură suplimentară 
  Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon“ NăsăudSpitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri grave și critice 
  7BOTOȘANISpitalul Județean de Urgență BotoșaniSpitalul Județean de Urgență Botoșani - secție externă OGToate centrele tură suplimentară/distinctă 
   Spitalul Județean de Urgență Botoșani - cazuri grave și critice 
  8BRĂILASpitalul Județean de Urgență Brăila - corp B, C, ESpitalul de Pneumoftiziologie Brăila - Pavilionul ASpitalul de Psihiatrie Sfântul Pantelimon - Camera de gardă; Compartimentul psihiatrie pediatrică; Secția Psihiatrie 3Spitalul Județean de Urgență Brăila - corp D Clădire AmbulatoriuCentrul de dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară 
  Spitalul Județean de Urgență Brăila - corp B (corpul B rămâne ca rezervă dacă se depășește capacitatea de 15 paturi din Clădirea Ambulatoriului - Spitalul Județean de Urgență Brăila - corp D) 
  Spitalul Județean de Urgență Brăila - cazuri grave și critice 
  9BUZĂUSpitalul Municipal Râmnicu SăratSpitalul Municipal Râmnicu SăratCentrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară 
  Spitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri grave și critice 
  10BRAȘOVSpitalul Județean de Urgență „Fogolyán Kristóf“ Sfântu GheorgheSpitalul Județean de Urgență „Fogolyán Kristóf“ Sfântu Gheorghe, cu excepția sarcinilor sub 36 de săptămâni, cu complicații care vor fi preluate de Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „dr. A. I. Sbarcea“ BrașovToate centrele - tură suplimentară 
   Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș 
   Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici  
  11CARAȘ-SEVERINSpitalul Municipal de Urgență CaransebeșSpitalul Municipal de Urgență CaransebeșCentrul de dializă Avitum Reșița - tură suplimentară 
   Spitalul Județean Caraș-Severin - Reșița - pacienți gravi și critici 
  12CĂLĂRAȘISpitalul Municipal OltenițaSpitalul Municipal OltenițaCentrul de dializă Diaverum - tură suplimentară 
  13CLUJSpitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca - prin supradimensionarea numărului de paturi într-o clădire din satul Suceag, str. Principală(100 de paturi)Spitalul clinic de pneumoftiziologie „Leon Danielo“ Cluj-NapocaSpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca - Secția Clinică Medicină Internă I, Secția Clinică Cardiologie I, Cardiologie intervenționalăSpitalul Clinic de Recuperare Cluj-NapocaSpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca - Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie IToate centrele de dializă private -tură suplimentarăSpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca - dializă și hemofiltrare pentru pacienții internați în secția clinică medicină internă I Spitalul Municipal Cluj-Napoca pentru pacienții suspecți COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați Toate secțiile/compartimentele de ATI/TI ale spitalelor suport pentru cazurile grave și critice internate în secție/compartiment 
  14CONSTANȚASpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Municipal MedgidiaCentrul de dializă Nefrocare Medgidia - centru dedicatSpitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici  
  15COVASNASpitalul Județean de Urgență „Fogolyán Kristóf“ Sfântu GheorgheSpitalul Județean de Urgență „Fogolyán Kristóf“ Sfântu Gheorghe, cu excepția sarcinilor sub 36 de săptămâni, cu complicații care vor fi preluate de Spitalul clinic de Obstetrică-Ginecologie „dr.A. I. Sbarcea“ BrașovCentrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe - pacienți gravi și critici 
  16DÂMBOVIȚASpitalul Orășenesc Pucioasa Pavilion centralSpitalul Județean de Urgență Târgoviște: ortopedie traumatologie Spitalul Municipal MoreniS.C. Diasys Medical - S.R.L. - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Târgoviște - cazuri grave și critice 
  17GALAȚISpitalul CFR GalațiSpitalul Municipal „Anton Cincu“ TecuciSpitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire - pavilion separatCentrul de dializă Diaverum, Galați - tură suplimentarăSpitalul Clinic Județean de Urgență Galați - pacienți critici și gravi 
  18DOLJSpitalul Clinic Municipal Filantropia - locațiile Sărari, Corneliu CoposuSpitalul CF Craiova - chirurgie generalăSpitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - neurologie și psihiatrieSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pentru pacienți cu infarct miocardic acut, secții cu profil unic în județul Dolj și pacienții gravi care au nevoie ATISpitalul Clinic Municipal Filantropia - locația SărariToate centrele - tură suplimentară distinctăSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi și critici 
  19GIURGIUSpitalul Orășenesc Bolintin-ValeSpitalul Orășenesc Bolintin-ValeCentrul de dializă Fresenius - tură suplimentarăPacienți gravi și critici - Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“ București 
  20GORJSpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiSpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiToate centrele - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri grave și critice 
  21HARGHITASpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Spitalul Municipal Odorheiu SecuiescToate centrele - tură suplimentarăSpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicatSpitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc - cazuri grave și critice 
  22HUNEDOARASpitalul Județean de Urgență Deva -secția Boli infecțioaseSpitalul Municipal Hunedoara Spitalul Municipal Orăștie Spitalul Municipal LupeniSpitalul Municipal VulcanSpitalul Județean de Urgență DevaToate centrele - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Deva - cazuri grave și critice 
  23IALOMIȚASpitalul Municipal FeteștiSpitalul Municipal FeteștiFresenius Nefrocare Slobozia - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice 
  24IAȘISpitalul Clinic de Neurochirurgie „Nicolae Oblu“Spitalul Clinic CF IașiSpitalul Clinic de Obstetrică Ginecologică „Elena Doamna“ IașiSpitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon“ centru dedicat COVID-19 dializă - centru dedicatFresenius Nefrocare Iași - tură suplimentară (la nevoie) 
  25ILFOVvezi Bucureștivezi Bucureștivezi București 
  26MARAMUREȘ Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea“ Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea“ Baia Mare Toate centrele de dializă - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri grave și critice  
  27MEHEDINȚISpital Municipal OrșovaSpitalul Orășenesc Baia de AramăSpital Municipal OrșovaSpitalul Orășenesc Baia de AramăToate centrele de dializă - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin - cazuri grave și critice 
  28MUREȘSpitalul Clinic Județean MureșSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - corp clădire Chirurgie infantilăSpitalul Clinic Județean MureșToate centrele de dializă - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave și critice 
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - corp clădire Chirurgie infantilă  
    Spitalul Municipal Sighișoara - compartiment Pneumologie   
  29NEAMȚSpitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Spitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțToate centrele de dializă - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - cazuri complicate 
  30OLTSpitalul Județean de Urgență Slatina - secția de Boli infecțioase Spitalul Municipal Caracal - comorbidități Spitalul Municipal CaracalToate centrele - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Olt - cazuri grave și critice 
  31PRAHOVASpitalul Municipal CâmpinaSpitalul Municipal Câmpina Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctăSpitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice 
  32SATU MARESpitalul Municipal CareiSpitalul Municipal CareiS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - Centru dializă Satu MareSpitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave și critice 
  33SĂLAJSecția exterioară Boli infecțioase Spitalul Județean de Urgență Zalău 
  Secția exterioară Pneumologie Spitalul Județean de Urgență ZalăuSpitalul Orășenesc „Prof. Ioan Pușcaș“ Șimleu SilvanieiNefromed Sălaj - tură suplimentară  
  Spitalul Orășenesc „Prof. Ioan Pușcaș“ Șimleu SilvanieiSpitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice și grave 
  34SIBIUSpitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 5 pavilioane externe suportSpitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 1 pavilion organizat maternitateToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctăSpitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - cazuri grave și critice 
  35SUCEAVASpitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ SuceavaSpitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian“ Rădăuți - secțiile de boli infecțioase, pneumologie și dermatovenerologieSpitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava Toate centrele - tură suplimentară (la nevoie)Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava Secția de dializă - centru dedicat - cazuri grave și critice 
  36TELEORMANSpitalul Caritas Municipal Roșiori de VedeSpitalul Caritas Roșiori de Vede secția de maternitateToate centrele tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave și critice 
  37TIMIȘSpitalul CF 2 Timișoara Spitalul Municipal TimișoaraSpitalul Municipal „Teodor Andrei“ LugojMaternitatea Bega TimișoaraToate centrele- tură suplimentară distinctă  
   Spitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri grave și critice 
  38TULCEASecția de Boli infecțioase a Spitalului Județean TulceaSpitalul Municipal MedgidiaFresenius Nefrocare - tură suplimentarăSpitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri grave și critice  
  39VASLUISpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ Bârlad Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ Bârlad - centrul de dializă - COVID-19Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ Bârlad - Secția de maternitateSpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ Bârlad - centru dedicat - Centrul de hemodializă 
  40VÂLCEASpitalul Orășenesc HorezuSpitalul Orășenesc Horezu - Secția de maternitateFresenius Nefro Care - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri grave și critice 
  41VRANCEASpitalul Municipal AdjudSpitalul Municipal Adjud - Secția de maternitate Centrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri grave și critice 
  42BUCUREȘTI Spitalul Clinic ColentinaCentrul Medical Policlinico di Monza - punct de lucru „Monza Metropolitan Hospital“ - str. Șerban Vodă nr. 95-101, sectorul 4, BucureștiSpitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan“ București - Maternitatea BucurToate centrele de dializă - tura 4 suplimentară distinctă 
  Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandru-Rusescu“ - București - Unitatea de asistență materno-fetală de excelență (Polizu)S.C. DIAVERUM ROMÂNIA - S.R.L. - punct de lucru SEMA PARC - pentru pacienții COVID-19 pozitivi  
   S.C. DIAVERUM ROMÂNIA - S.R.L. - punct de lucru RĂCARI - pentru pacienți suspecți testați COVID-19 negativi 
   Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“ - București - pentru pacienți COVID-19 pozitivi - cazuri grave și critice 
  -----