LEGE nr. 42 din 3 aprilie 2020pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 6 aprilie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 4, nota de la punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acesteia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti cu încadrare în bugetul aprobat.2. La anexa nr. I capitolul III litera B, numărul curent 5 din tabel va avea următorul cuprins:
  5Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar28Senatori, deputați
  3. La anexa nr. I capitolul III litera C, partea introductivă a tabelului va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Funcția clericală, funcția de conducere din cadrul cultului sau asimilatăNumărul de posturiFuncția didactică cu care se asimilează
  4. La anexa nr. I capitolul III litera C, numărul curent 3 din tabel va avea următorul cuprins:
  3Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop795Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani
  5. La anexa nr. III capitolul II punctul I litera a), numerele curente 1-3 din tabel vor avea următorul cuprins:
  1Manager (director general/director)S10529124594,214,98
  2Director general adjunctS9651119333,864,77
  3DirectorS9651119333,864,77
  6. La anexa nr. III capitolul III punctul I litera a), numerele curente 1-3 din tabel vor avea următorul cuprins:
  1Manager (director general/director)S10529124594,214,98
  2Director general adjunctS9651119333,864,77
  3DirectorS9651119333,864,77
  7. La anexa nr. III capitolul III punctul II litera a), numerele curente 1-3 din tabel vor avea următorul cuprins:
  1Manager (director general/director)S842392833,373,71
  2Director general adjunctS754686783,023,47
  3DirectorS754686783,023,47
   +  Articolul IIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Institutului pentru studierea problemelor minorităților naționale se majorează cu 100%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., Autorității Rutiere Române și Autorității Navale Române se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii august 2020, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul bibliotecilor naționale sau de importanță națională, Bibliotecii Academiei Române, precum și din cadrul muzeelor de importanță națională se majorează cu 30%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN
  București, 3 aprilie 2020.Nr. 42.----